Етикет: площи
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Нова екосхема предвижда засилена диверсификация на културите в обработваемите земи в ОСП 2023 - 2027 г.

Проектът на екосхемата включва и поддържане на междуредията, както и екстензивно поддържане на постоянно затревените с пасищни животни
post-image
Новини Растениевъдство

ДФЗ изплати над 5 млн. лева компенсации за пропаднали

Подпомогнати са земеделски производители, които притежават констативни протоколи за 100 % унищожени със земеделски култури, вследствие на суша, измръзване, слана, градушка и други климатични събития
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

МЗХГ предлага ежегодно кандидатстване по схемата за дребни земеделски стопани в новата ОСП 2021-2027г.

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние са практики, които се прилагат по отношение на земеделските с цел постигането на екологична устойчивост
post-image
Новини Институции

Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „Физически блокове и „, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат за помощ към областните дирекции и общинските служби по земеделие към МЗХГ