Етикет: ПРСР
post-image
Новини ОСП - научи повече

ще финансира създаването на 28 мобилни общински офиси на Националната служба за съвети в земеделието

Мобилните офиси ще допълват дейността на действащите към момента областни офиси на НССЗ, като се предвижда от тях да се възползват близо 15 000 земеделски стопани
post-image
Новини ОСП - научи повече

МЗХГ представи прогреса по 2014-2020 и етапната готовност на стратегическия план на бранша и ЕК

Напредъкът в изпълнението на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 беше представен по време на 17-тото заседание на Комитета за наблюдение на програмата.
post-image
Новини ОСП - научи повече

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 68 проекта по подмярка 6.4.1 от 2014-2020

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.