Етикет: регистър
post-image
Новини Горско стопанство

На вниманието на търговците, вписани в публичния на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по чл. 241, ал. 1 от Закона за горите /ЗГ/ за извършване на дейности в горски територии

Заявлението и декларациите се качени на интернет – страницата на ИАГ
post-image
Новини Институции

Заместник-министър Чавдар Маринов: Към момента в а на биологичното земеделие са въведени 40 % от данните за площите в система на контрол

В следващите дни биологичните оператори трябва да очакват електронно писмо за създаден профил, което се генерира в а
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Десислава Танева: Предлагаме взаимоспомагателен компенсационен фонд за борба с градушките

Това каза министърът на земеделието, храните и горите по време на Осмата Национална среща на земеделските производители в България
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Министър Танева: Плащането на биологичните производители и кандидатстването по мярка 11 „Биологично земеделие“ ще става по данни от новия био

Всички сертифициращи фирми трябва да попълнят базата с данни на биопроизводителите до 1-ви март