Етикет: Смолян
post-image
Новини Околна среда

Незаконните тръби от хвостохранилището, които причиниха замърсяването на реките Юговска и Чепеларска вече са премахнати

Извънредна проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломоски район“, РИОСВ- и лабораториите към ИАОС Пловдив и установяват причината за опасното замърсяване с цианиди