Етикет: списък
post-image
Новини Аквакултури

Управляващият орган на ПМДР 2014 – 2020 г. публикува на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти

Кандидатите, могат да подадат своите писмени възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020, в едноседмичен срок от съобщаването