Етикет: Танева
post-image
Новини Институции

МЗХГ предлага законодателни изменения, които ще стимулират производителите да използват собствени водоизточници за напояване

През декември се очаква да се отвори прием по схемата за държавна помощ „Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция"
post-image
Новини Институции

Министър : 10 % от бюджета на ПРСР в новия програмен период ще бъдат отделени за прилагането на подхода ЛИДЕР

В настоящия програмен период вече има 64 МИГ, като територията на прилагане на подхода ЛИДЕР представлява около 50% от територията на страната
post-image
Новини Институции

Министър : Земеделските стопани ще продължават да получават подпомагане при сегашните условия и през следващите две години

В срещата участие взе и Мария Христова, заместник-председател на Координационното звено за изготвяне на Стратегическия план за новата ОСП
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Министрите от Вишеградската четворка и България подписаха декларация за обща позиция по преговорния процес за новата ОСП

Много важен детайл в „Зелената архитектура“ е мястото на дребните фермери и малките стопанства, които винаги са в по-затруднено положение
post-image
Новини Институции

България и новите страни-членки продължават да настояват за висока обвързана подкрепа и запазване на преходната национална помощ с нова референтна дата

В Брюксел земеделските министри на ЕС обсъдиха и възможността одобрението на стратегическите планове за новата ОСП да бъдат публични