Етикет: ВОМР
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

МЗХГ представи проекти на мерки в горския сектор и подхода за новия програмен период

Мярката „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“ ще подпомага както залесяването, така и поддръжката на новосъздадените култури