Етикет: ВОМР
post-image
Новини Институции

Регламентират се отговорностите за координация и изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г.

Допълва се съставът на Комитета за координация и се регламентират отговорностите във връзка с работата на Комитета за избор