Етикет: замърсяване
post-image
Новини Околна среда

Министър Димитров изпраща заместник-министрите на околната среда и водите на проверка за чистотата на въздуха в Русе

На срещите следва да бъдат обсъдени Програма за опазване на околната среда в Община Русе и Програма за качеството на атмосферния въздух на община Русе
post-image
Новини Околна среда

Незаконните тръби от хвостохранилището, които причиниха то на реките Юговска и Чепеларска вече са премахнати

Извънредна проверка на Басейнова дирекция „Източнобеломоски район“, РИОСВ-Смолян и лабораториите към ИАОС Пловдив и Смолян установяват причината за опасното с цианиди