1. Начало
  2. Интервюта
  3. Институции
  4. Българското вино отговаря на европейските стандарти

Българското вино отговаря на европейските стандарти

Снимка:

Инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното

- Инж. Коев, какви са целта, новите възможности и очакваният резултат от въвеждането на новия Закон за виното?

- На първо място е това, че старият закон беше създаден през 1999 г. и вече беше морално остарял, имаше редица поправки, правени през годините по него. Не на последно място, чрез новия закон ние хармонизираме в нашето законодателство европейските регламенти, които трябва да спазваме, от една страна като изискване, а от друга е, че въвеждаме редица облекчения за бизнеса, за да падне административната им тежест, за да могат да си гледат спокойно технологичната част – направата на хубавите вина. Има ред други промени, които облекчават ситуацията по отношение на преработката на грозде на вино. Регламентираме точно какво е вино, точно колко са видовете вино. Даваме равен конкурентен старт на абсолютно всички производители, а вече който произведе по-високо качество и се хареса на консуматорите, ще продаде повече.

- Колко са видовете вино и какво точно е вино според новия закон?

Красимир Коев: По новите изисквания, както гласят и европейските регламенти, видовете вино са: вино със защитено наименование за произход, вино със защитено географско указание, сортовите вина. Всичко е ясно и точно упоменато – кое вино какво е. Който желае да произвежда един от тези видове вина, минава през сертификация, произвежда го, за да може и ние като контролен орган, и човек, като отиде в магазина да си купи, като види какво пише на етикета, да бъде абсолютно сигурен, че това, което е изписано на етикета е това съдържание вътре, от една страна, и от друга страна, че безопасността е абсолютно гарантирана и той може спокойно да консумира напитката, без да се притеснява за своето здраве.

- С приемането на закона и прилагането му, 100% ли е гаранцията, че ще пием вино само от грозде и ще се подобри ли качеството на виното в България?

- Абсолютно мога да го гарантирам на всички граждани и на всички любители на тази напитка, че по този начин, както са направени текстовете, контролът ще бъде действително и той такъв, няма да си остане само на хартия. Хората ще могат абсолютно спокойно да закупуват това, което е написано на етикета и да го консумират, без да се притесняват за здравословното си състояние.

- Кои са основните нарушения на производителите и разпространителите на вино, които са констатирани при проверките до момента?

В по-голямата си част нарушенията са – тези, които произвеждат вино, без да са регистрирани, без да са законово установени като предприятия, които имат право да произвеждат тази напитка. Например, тези, които произвеждат големи количества вино в домашни условия и го реализират на пазара, без да имат това право. Това са нарушенията. По този начин спестяват и данъци, ощетяват и държавния бюджет. Затова нашите проверки сега преди празниците бяха засилени, за да може тези, които решат в последния момент да ловят риба в мътна вода, просто да не успеят.
Обръщам се към всички хора, които закупуват тази продукция - виното, да не се изкушават да купуват от съмнителни места бутилки или наливно вино, което не е проверено. Уверявам ги, че условията, в които се произвежда това вино, не отговарят на никакви хигиенни изисквания, да не кажа по-силна дума – че са просто ужасни. Не купувайте вина, които не са произведени във винарско предприятие или винарска изба, защото не знаете при какви условия са създадени и не знаете вие какво пиете.

- Какви са предвидените в новия Закон санкции за нарушителите, които предлагат вино и спиртни напитки с неясен произход?

Всичко е регламентирано. Първата санкция е 3000 лева. Имаме санкции по 10 000 лева. Тази година имаме няколко потвърдени вече дори и от съд санкции, от съд на последна инстанция за по 30 000 лв. са събрани. Максималната санкция, която е при системно нарушаване, е 100 000 лева. Смятам, че санкциите са достатъчно високи и драстични, за да дадат възможност на всеки, който реши, че може да заобиколи закона, да знае, че това ще се стовари върху него с цялата си тежест като законодателство и санкциите просто действително ще бъдат изискуеми.

- Продажбата на наливни спиртни напитки е забранена – какво наложи тази мярка, тук ли бяха най-сериозните констатирани нарушения? В кои случаи е разрешена продажбата на наливно вино?

- Продажбата на наливни високоалкохолни напитки е забранена. Продажбата на наливно вино е разрешена само и единствено в случаите, когато това вино има ясен произход и този, който го продава, притежава съответното анализно свидетелство от лаборатория, че продуктът е годен за консумация, не съдържа никакви примеси и добавки, никакви подсладители или оцветители. В тези случаи продажбата на наливно вино е разрешена.

- Със закона създават ли се предпоставки за по-добър контрол в сектора?

- Създават се предпоставки за по-добър контрол в сектора, от една страна, а от друга – и за по-бързо стигане до самите санкции при установяване на съответното нарушение. В стария закон имаше вратички, които позволяваха една процедура да се проточва във времето, да не може да се връчват констативните протоколи или актовете за установяване на административното нарушение и по този начин да се загуби давност и едва ли не нарушението да остане ненаказано. Сега в новите текстове това вече е изчистено като текст, така че абсолютно по най-бързия начин при установяване на съответното нарушение ще бъдат санкционирани всички нарушители.

Според новия закон „вино” ще се нарича напитката, направена само от грозде, добавянето на спирт се забранява, а добавянето на захар ще става само при нужда. От какво друго и по какъв начин се правеше вино преди, освен от грозде?

Много често се злоупотребяваше с така наречените ароматизирани вина, които могат да се произвеждат. Има европейски регламент за специалните ароматизирани вина, но там изрично е упоменато какви са видовете ароматизирани вина и какво може да бъде тяхното съдържание – съдържанието на различните добавки в тях, например с подсладител и т. н. Докато сега това е ясно регламентирано и вече тези напитки, които преди се произвеждаха с вкус на еди-какво си или с аромат на еди-какво си, това просто отпада.

Не може да наречеш едно вино с вкус на мавруд или с аромат на мавруд. Това, което е вътре, или е вино мавруд от сорта мавруд, или е някаква друга течност, която по никакъв начин не само, че не може да се продава, но не може и да се предлага по този начин на потребителя. Ето, тези вратички, за които споменах, са изчистени и е ясно регламентирано – или е мавруд, сорт, от еди-коя си реколта, от еди-коя си година, прави се обратна проверка по веригата до гроздето, което е влязло във винарското предприятие, и се вижда дали има нарушение, или няма нарушение. Други единични случаи през годините за производство такива нерегламентирани продукти, които са именувани „вина” е било влагането на стафиди. Абсолютно е забранено да се прави вино от стафиди на територията на Европейския съюз.

- Всички производители ще бъдат публикувани в интернет. Ще има ли всеки гражданин достъп до тази информация?

- Абсолютно целият регистър преминава в правомощията да се извършва от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Мога да успокоя абсолютно всички винопроизводители, че това по никакъв начин няма да ги утежни финансово като процедура за регистрация и ще бъде абсолютно публично обявен и на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лозата и виното, и на страницата на Министерството на земеделието и храните. Регистърът ще бъде на всички законно действащи винарски изби или винарски предприятия на територията на Република България ще бъде абсолютно публичен.

- Проектът за Закон за виното е изготвен с участието главно на бранша. Кои бяха основните опасения на производителите на вино?

- Основните опасения на производителите на вино произтичаха основно от текстовете, които са сега във все още действащия стар закон. Сега се опитахме максимално да изчистим тези текстове, които на тях винаги са им били едно затормозяване в осъществяване на основната им дейност. В момента сме намалили наполовина административните процедури, което за тях беше една приятна изненада. Дали сме им възможност те да преценяват дали по електронен път, или на хартиен носител, както намерят за добре, да представят данните, които са задължени да представят.

Другото, което беше като опасение за тях, е дали абсолютно на всички ще се дава равен старт. В началото на въпроса си споменахте, че ние направихме този законопроект с много широка тяхна подкрепа и участие в работните групи. Това е така. Даже го пуснахме и на обществено обсъждане, което не предприе нито една негативна реакция от останалите хора от бранша – и гроздо-, и винопроизводители, които не са взели пряко участие в изработването на закона в работните групи. С пълен консенсус е изработен текстът, широко обсъден е, така че всички го приемат не с резерви, а с чувството, че той ще подобри и дейността, и контрола и ще им даде възможност да се съсредоточат върху дейността си да произвеждат качествени вина, а не да се чудят как да избегнат закона и да ползват някакви такива вратички, само и само да не са в легалния бизнес.

- Според вас, с приемането и прилагането на закона за виното ще станат ли пазарите на вино в България по-конкурентноспособни?

- Философията на законопроекта е да се изчистят стари и ненужни текстове и да се даде възможност на нашата икономика да работи, а не да затормозяваме нашата икономика, за да работи чуждата икономика. Конкуренцията на световните пазари на вино е огромна. България има такива завоювани позиции на нови пазари и на традиционни наши пазари. Подпомагането на бизнеса абсолютно кореспондира с текстовете в закона, така че по никакъв начин ние не затормозяваме, а точно напротив – облекчаваме и даваме възможност нашата икономика да работи, а не чуждите.

- Ще се превърне ли страната ни в по-добра винена дестинация?

- Моето твърдение е, че страната ни е такава винена дестинация и туристите, които посещават страната ни дали през зимния, или през летния сезон, дали тези, които извършват винените турове, които вече доста изби предлагат на територията на страната,преоткриват качеството на нашето вино, което по никакъв начин не отстъпва нито на водещите френски, италиански или испански продукти. Туристите познават вече тези продукти и затова ние на всяко тримесечие вдигаме ръста, макар и минимално, но износът ни расте. Смятам, че е оценено по достойнство нашето вино както на вътрешния, така и на външните ни пазари. Моята прогноза е, че ще се увеличават количествата, които България изнася, защото просто продукцията е качествена.

- Отговаря ли българското вино на европейските стандарти?

- Абсолютно отговаря на всички не само европейски, но и световни стандарти, най-малкото поради причината, че досега нямаме отникъде рекламация за наше вино, което е закупено на български или на световен.

От друга страна – тази година имаме над 50 златни, сребърни и бронзови медали на световни изложения. Наши вина са взели престижни първи, втори и трети награди, така че смятам, че е оценено по достойнство нашето вино и по никакъв начин не отстъпва като качество на всички останали продукти.

- Какво ще посъветвате хората, когато си купуват вино?

- Законът е един нормативен документ, който дава правилата и администрацията като контролиращ орган, и бизнесът като създаващ тези продукти да работят в спокойна обстановка, при ясни и регламентирани правила.

Още веднъж искам да призова всички хора да внимават при закупуването на продукти с неясен произход, от съмнителни места. В магазините, в големите вериги, в по-малките магазини бутилираната продукция, която етикирана и е написано кой я е произвел, колко е произвел, потребителите могат да бъдат абсолютно спокойни, че тези продукти са създадени в идеални хигиенни условия и не застрашават по никакъв начин тяхното здраве.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.