Би трябвало да мислим от национална гледна точка въпреки глобализацията

Снимка:

Ангел Вукодинов - председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ)

- Г-н Вукодинов, каква е оценката Ви за преговорите и подготвените реформи в ОСП (2014-2020) на ЕС и влиянието им върху земеделското производство у нас?

- Евентуалното отдаване на права на всяка отделна държава да разпределя средствата между първи и втори стълб в двете посоки може да доведе до недобри практики в България. Очевидно беше в предходните години, че когато държавата има повече права не ги употребява често „в ползу роду” или поне от чиновниците, които са назначени там на съответните постове. Второто нещо, което ни притеснява, е това, че от една страна облекчаването на финансовите условия и ангажименти на малките производители е добре, но българинът е описан много отдавна в разкази като „Андрешко” и твърде вероятно е да се получат изнудвания от страна на неработещите собственици към работещите такива – малки или големи няма значение. С други думи, когато са ниски праговете за очакване и получаване на европейски средства без съответните ангажименти много хора евентуално ще се възползват от такова поведение за сметка на работещите земеделски производители. Друго, което е може би в последния модул притеснително, е фактът, че процесите по промяна на собствеността и комасацията в България са от една страна бавни, а от друга свързани с рентабилността на производствения процес от гледна точка на земеделския производител. Ако няма такава ентабилност, а има по-ниска конкурентоспособност, каквато по принцип в България е налице, замеделските производители ще бъдат все по-слаби играчи на пазара на земя, което ще даде възможност на наши и чуждестранни фирми с офшорни и съмнителни капитали да оперират по-сериозно на пазара за земя у нас. И неслучайно интересът към засилено купуване на наша земеделска земя от чуждестранни компании идва от азиатския пазар, от азиатските страни, където има икономически бум. Затова колкото и да сме глобализирани би трябвало да мислим от национална гледна точка.

- Според Вас какви наши интереси в земеделието трябва да защити пред европейските институции новият екип на българското правителство?

- Аз смятам, че голяма част от нещата са почти договорени, но не зная доколко ще бъде уважена нашата позиция. Новото правителство най-вероятно ще бъде поставено почти пред финализирани преговори. Да се надяваме, че няма да бъдем много ощетени като страна. А работата на новото правителство ще бъде да впрегне максимално административния капацитет на България, за да сме в състояние бързо да наваксаме изоставането и подготовката за новата ОСП, да можем бързо да довършим нашата си работа по отношение на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и да не протакаме стартирането й. Ако сме в състояние на готовност още през 2014 г. тя да тръгне, ще бъде много радващо. Аз силно се съмнявам. Всяко протакане и загуба на време ще доведе до потенциална опасност за неусвояване на средства, защото ще скъсим времето за това. И там трябва да бъдем много внимателни. Дано тази тематична група, която беше създадена за подготовката на новата ПРСР (2014-2020), да работи добре, за да имаме едно реално разпределение, съобразно нуждите на България и съобразно възможностите за усвояване на средства. Както каза един предствител на банките на днешния форум – секторите и проектите да бъдат банкируеми.

 

Интервю на Мариела Илиева

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар