Фондация „Четири лапи” подкрепя инициативата на МЗХ за промени в Закона за защита на животните

Снимка:

Д-р Марина Иванова ръководител на проекти „Грижа за бездомните животни” към Фондация “Четири лапи"

- Д-р Иванова предвиждат се промени в Закона за защита на животните и в Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Задължителен микрочип ще трябва да се поставя и на котките. Какви са целите на промените и санкциите, които ще бъдат налагани?

- Дори и сега в Закона за защита на животните и в Закона за ветеринарно-медицинската дейност не се предвижда задължително поставяне на микрочип на кучета. Тоест промените включват задължително поставяне на чип както на кучета, така и на котки. Това се прави с цел да стане възможна регистрацията на тези животни в една национална база данни, която от една страна ще позволи по-добър контрол над собствениците на домашни любимци, а от друга страна ще позволи в случай, че едно животно бъде изгубено, да бъде върнато много по-лесно на стопанина си. Санкциите за стопани, които не спазват законите са предвидени в допълнителните разпоредби в Закона за защита на животните и остават неизменени. Но това, което досега беше една от слабостите в Закона за защита на животните беше, че се позволяваше поставянето на татуировка, което се оказа с годините, че не е съвсем траен вид за маркиране на животни – избледнява и не позволява разчитане на номера им. Тези промени позволяват най-вече контролиране и санкциониране на некоректните собственици, които не са отговорни към своите домашни любимци.

- Кой ще следи за изпълнението на тези промени?

- Контролен орган по Закон за защита на животните, а също така и по Закона за ветеринарно-медицинската дейност е Министерството на земеделието и храните и съответно Българската агенция по безопасност на храните.

- Колко ще струва поставянето на този микрочип на стопаните?

- Дори и сега в по-големите градове, доста голяма част от кучетата вече са чипирани, също така и известен процент от котките-домашни любимци. За сега микрочипът беше задължителен само в случай на напускане на страната, но въпреки това доста голям процент от хората осъзнават необходимостта и това, че поставянето на чип на своето домашно животно позволява, в случай, че то бъде изгубено, да се разпознае по-лесно и да се върне на стопанина си. Микрочипът е и единственият начин да се докаже собствеността на дадено животно. Това не е нещо странно и непознато за отговорните собственици на домашни любимци. Цената се определя в зависимост от това с кой от производителите на микрочиповете се работи в различните клиники и ветеринарни кабинети.

- Не се ли крие риск в това, че без чип няма да могат да се ваксинират животни?

- Обвързването на ваксината за бяс с поставянето на микрочип е също средство за упражняване на контрол върху недобросъвестните собственици. Ваксинирането срещу всички останали заболявания не е обвързано с поставянето на микрочип. От друга страна е задължително животните да бъдат маркирани, като такава практика има и в други европейски държави. Процентът на микрочипираните домашни любимци в западните държави е над 80-90%, нека да достигнем този процент и у нас. Но поставянето на ваксината за бяс е задължително за кучета и котки, като предложението е да се обвърже с микрочипа, защото по този начин ще се стимулират собствениците на кучета и котки да бъдат по-коректни и да спазват правилата на отговорното отношение към домашните си любимци.

- Как ще се уреди въпросът с конфискацията на малтретираните животни?

- Досега Законът за защита на животните не предвиждаше възможност за конфискация на животни, когато техният живот беше застрашен. Както знаете, от последните промени в Наказателния кодекс убийството на животно се класифицира като престъпление. Но при нехуманното отношение и при застрашаването на живота на едно животно нямаше предвидени разпоредби, които да позволяват конфискация на животното. Сега с предложените промени в Закона за защита на животните това би следвало да бъде възможно, като отново ще се работи съвместно както с органите на полицията, така и съвместно с Областните дирекции на БАБХ.

- Какви промени се предвиждат относно овладяването на популацията на безстопанствените животни?

- От една страна в промените в Закона за защита на животните и в Закона за ветеринарно-медицинската дейност се предвижда налагане на санкции в случай на бездействие. Тоест, ако една община не предприема никакви действия за овладяване на популацията на безстопанствените животни. От друга страна поставянето на микрочипове ще позволи по-добър контрол и проследяемост на върнатите на улицата животни. Също така промените в Закона за защита на животните ще позволят и съвместна работа на няколко общини. Няма да се задължава всяка една община да има създаден приют на своята територия, който да я обслужва. В България има много малки общини, които нямат финансите и ресурса да построят и издържат един приют. Набляга се повече на отговорното отношение на стопаните, на контрола и санкциите на недобросъвестните собственици на домашни животни. Ще се следи и по-стриктно работата на общините, като по този начин всички ние ще видим как до няколко години ще намалее популацията на безстопанствените животни. Една от основните слабости в Закона за защита на животните досега беше, че не позволява координацията между отделни общини. Нямаше национална програма, по която да бъде задължена да работи всяка една община. Промените и създаването на нов 10 член в Закона за защита на животните ще позволи създаване на една обща национална програма. По този начин няма да се работи на парче и ще се избегне така наречения „кучешки туризъм”. Практиката една община, която няма никакви действия предприети по глава 5 от Закона за защита на животните да прехвърля отговорността на съседна община, която се старае да спазва закона.

Фондация „Четири лапи” подкрепя изцяло тази инициатива на Министерството на земеделието и храните за предложените промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност и в Закона за защита на животните. Тези промени са направени единствено с цел да се постигне по-добре овладяване на популацията от бездомни животни, а също така да се позволи по-добър контрол и санкции на недобросъвестните стопани.