Етикет: промени
post-image
Новини Животновъдство

Предвижда се да се повиши ефективността на официалния контрол при превенцията и разпространението на болестите по животните и хората

Част от те засягат продължаващото обучение, груповите ветеринарномедицински практики и дигитализацията
post-image
Новини Околна среда

Правителството одобри в Закона за опазване на околната среда

С текстовете се изпълняват препоръките на Европейската комисия (ЕК) относно транспонирането на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността