Етикет: промени
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Одобрени са в Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020

Предвиждат се и в текстовете на площните мерки от Програмата, свързани с агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000 и хуманно отношение към животните
post-image
Новини Горско стопанство

ИАГ стартира нов проект за устойчиво използване на природните ресурси

Проектът се финансира от програма INTERREG на Европейския съюз, съфинансиран от Програма за транснационално сътрудничество INTERREG V-B „Балкани-Средиземно море“2014-2020