Най-рисковите язовири се стопанисват от общините

Петя Раева, директор на „Напоителни системи” в Министерството на земеделието и храните

 

- Г-жо Раева, каква ще бъде цената на водата за напояване тази година от източниците на „Напоителни системи”?

- Цената на водата, която е за доставка на вода за напояване, се запазва същата като през 2008 година. Това е по заповед на министъра на земеделието и храните. Води се по три стотинки гравитачно доставена вода, като всички клонове на „Напоителни системи”, където има възможност да има по-ниска себестойност на водата, правят съответните предложения, които се приемат от Изпълнителната агенция по хидромелиорации. Като пример ще дам за миналата година, цената в Пловдивска и в Пазарджишка област беше най-ниската за цялата страна. Това бяха 11,5 стотинки на кубик гравитачно доставена вода. Тази година ще бъде по същия начин и със същите средства. Предполагам, че пак ще бъде най-ниската себестойност в Пловдивска и в Пазарджишка област, също така в Стара Загора, в Сливен, в Ямбол ще бъдат по-ниски цените от тази, която е нормативно определена.

- Има ли рискове за сигурността на язовирите предвид топенето на снеговете, което вече започна?

- На територията на цялата страна са изградени над 2000 язовира и такива язовирни съоръжения като изравнители, от които „Напоителни системи” стопанисва едва 174 язовира. Всички, които се стопанисват от „Напоителни системи”, съоръженията, се извършват системни и непрекъснати наблюдения и измервания на развиващите се явления към тези съоръжения. Данните от тях се обработват и се анализират от специалисти, които са от „Напоителни системи”, и при нужда се предприемат необходимите мерки. От получената информация се съставят доклади за техническата експлоатация, които се обсъждат от тези експертни съвети и са за нарушения за следващия експлоатационен период на всеки един язовир. Данните от досегашните наблюдения и обсъждания на тези данни от експертните съвети и измерванията дават основания да считаме, че язовирите и съоръженията, които се стопанисват от „Напоителни системи”, са достатъчно надеждни.

- Имате ли някакви тревожни данни за пропукване на язовирни стени, които да ви накарат да предприемете съответни мерки?

- До момента на язовирите, които са на „Напоителни системи”, не са констатирани данни за пропукване на язовирни стени, нито има някакви данни за други аварийни мероприятия.

- Така че никакви мерки в момента не се предвиждат, въпреки активният сезон на водите?

- „Напоителни системи” е предприело съответните мерки още отпреди нова година. Всяка година се предвижда приблизително какви водни количества би могло да се съберат в нашите язовири и предварително се извършва контролно изпускане на тези язовири. Като интересна информация мога да посоча някои от язовирите. Например язовир „Огоста” е с 506 милиона кубика общ обем.

- В момента?

- Не, това е общ обем. В Момента има към 211 милиона кубика в язовира. Това е по-малко от половината количество, което може да бъде като общ обем на язовира и в него имаме готовност да поемем пролетно пълноводие. В язовир „Радиша” например общият обем е 43 милиона. В него наличният в момента е 16 милиона. Така е във всички язовири, които са на територията на цялата страна.

- В чии ръце са най-рисковите язовири според вас?

- Основно най-рисковите язовири са в ръцете и се стопанисват от общините. Като информация, която ние получаваме, за съжаление, нямаме пълната информация от общините за всяко стопанисвано от тях съоръжение. Мога да ви кажа, че миналата година в Перник, добре помните, в област Перник се скъса пак язовирна стена. За щастие, нашият язовир беше под този язовир, който се скъса, и беше почти празен, източен точно с цел да поеме пролетното пълноводие. И поехме голяма част от водните количества, които бяха изпуснати от този язовир, който скъса стената. Подобни случаи имахме през 2006 година в Правешка и в Пловдивска област, в общинския язовир пак се скъса стена. Нашите напоителни съоръжения тогава поеха по-голямата част от водния обем. И така, много случаи има през 2005 и 2006 година основно. Съоръженията, които дадоха най-големите проблеми и бяха в аварийни ситуации, това бяха общинските съоръжения.

- Обръщат ли се общините за компетентна експертна помощ от ваша страна?

- Досега не сме имали такъв случай, но сме в абсолютна готовност с наши експерти да има дадем методически и други указания как би могла да се поддържа една язовирна стена, един преливник и всички съоръжения, които са към язовира.

БНР, Програма Хоризонт

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.