Етикет: язовири
post-image
Новини Околна среда

МОСВ представя състоянието и управлението на водите в нови информационни бюлетини

В ежедневния бюлетин ще бъдат публикувани данни за нивото на запълване на комплексните и значими , прогнози за речните нива, както и предприети действия от страна на МОСВ, включително промени в месечния график
post-image
Новини Околна среда

Министър Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими през месец май

МОСВ ежедневно следи състоянието на те и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател
post-image
Новини Околна среда

Установени са нарушения при ползването на водите от три язовира

За язовир „Студена“ е констатирано ползване на води за индустриални нужди, въпреки че в графика за януари на „ВиК“-Перник са разрешени единствено води за питейно-битово водоснабдяване
post-image
Новини Околна среда

Спират ползването на води от питейни за промишлени нужди и енергетика

Поради системно подаване на неверни или манипулирани данни, на басейновите дирекции е възложено да извършат проверки за наличие на сертифицирани и заверени измервателни устройства на те с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване
post-image
Новини Институции

Правителството прие Постановление за контрола и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях

Наборът от правила определя и режима за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях
post-image
Новини Екология

Министър Димов проведе извънреден Координационен съвет по водите във връзка с намалените нива на 3 язовира

В случай на ограничаване на водоподаването ВиК операторите трябва да предприемат действия за преминаване към резервни повърхностни и подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване