Прилагането на ВОМР води до видими резултати

Снимка:

Стефан Спасов, началник на Отдел „Лидер“, МЗХГ

- Г-н Спасов, как върви прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие към момента?

По Програмата за развитие на селските райони по мярката за изпълнение на стратегии за ВОМР има около 200 процедури от Местните инициативни групи за прием на проекти. Част от тях са приключени, оценени и изпратени в ДФЗ.  Друга част в момента са активни и се набират проекти по тях, а има и такива, които се подготвят от МИГ-овете. Повече от половината процедури от общия брой по ПРСР вече са изготвени от Местните инициативни групи. Голяма част от проектите и средствата ще бъдат договорени още до края на тази година към крайни бенефициенти по стратегиите за местно развитие. Що се касае до другите програми, които финансират подхода - при тях също има много активна работа от страна на МИГ-овете.  Голяма част от процедурите за набор на проекти са открити и има сключени договори по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ и ОП “Развитие на човешките ресурси“. Общо по двете програми има около 50 сключени договора с крайни бенефициенти, които се изпълняват. Предстои стартиране и на приеми по ОП“ Околна среда“ и ОП“ Наука, образование за интелигентен растеж“.  

- Колко са Местните инициативни групи в страната?

Местните инициативни групи в България са 64 на брой. Разположението им на територията на страната е приблизително равномерно. Обхващат 115 общини с общо население около 1.6 млн. жители.

-  Как оценявате действието на подхода „Лидер“ през тези 11 години?

Местата, на които подходът се е прилагал постоянно има значителни видими резултати.  Те се отчитат и от местните общности. Когато подходът започна да действа, Местните инициативни групи бяха неразпознаваеми единици. В момента МИГ-овете са се превърнали в едни от най-важните организации на територията на съответната местна група. Местните инициативни групи не са само групи за финансиране на определен вид проекти. Те извършват много дейности, насочени към местната общност, като подпомагане на различни традиции.

- Какви са основните трудности, с които се сблъскват лидерите на Местните инициативни групи?

Основните проблеми са финансови. Подпомагането на МИГ-овете се определя изцяло от различните управляващи органи и ДФЗ-РА. Разбира се, прилагането на подхода много силно зависи от взаимодействието между институциите. Това са няколко министерства, в които са управляващите органи на финансиращите програми, включително Министерски съвет и ДФ “Земеделие“. Когато има забавяне в някоя от институциите, то се отразява на целия подход, откъде се получават забавяния и затруднения, най-често във финансирането на проектите и на Местните инициативни групи.

Автор: Светлозара Димитрова

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.