Средствата, които могат да влязат в сектора до 2020 г., са близо 19 млрд. лева при една добра усвояемост

Снимка:

Румен Порожанов, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция

- Г-н Порожанов, какви са новите моменти по прилагането на схемите за подпомагане?

- За прилагане на схемите са необходими много добре разписани правила, възможно по-ясни и по-опростени, за да е по-лесно за нас и за бенефициентите. По този въпрос има много да се прави. Искам да уточня. Финализирайки стария програмен период, ни очакват големи плащания във второто полугодие на 2015 г. - над милиард, както по общински мерки, така и по всички частни мерки, които бяха договорени не само през миналата година. Всеки от бенефициентите се стреми ако може да вземе последен срок за входиране на плащане. Моят призив е който има проект и когато го направи, да го входира навреме, защото последните три дни ще обработваме за стотици милиони лева плащания, а трябва да ги затворим до края на годината. 

- Бихте ли представили какви средства ще влязат в сектор Земеделие?

- Пакетът ни е 5 млрд. 350 млн. евро по Първи стълб. По ПРСР със съфинансирането средствата са около 2,9 млрд. евро. Като добавим и доста пазарни мерки, които се финансират, например в сектор лозя и вино, в групи производители и др., там можем да добавим още около 200 млн. евро, финансирани от Гаранционния фонд, или закръглено към 17 млрд. лв. до 2020-2021 г. със затварянето на програмите. Тук махам 1,5 млрд. до 2 млрд. общински мерки. Към тях обаче искам да добавя едни други 2 млрд. за национални доплащания, държавни помощи и други схеми, които се позволяват от регламентите, около 300 млн. лв. и в момента вървят. Средствата, които могат да влязат в сектора, са близо 19 млрд. лева при една добра усвояемост. 

- Дотук добре, но има ли притеснения? 

- Призивът ни е да се кандидатства коректно, да се усвояват средствата коректно. Всеки бенефициент, който успее да направи проекта си, няма никакъв проблем да усвои средствата. И като говорим за проблеми, ще кажа, че ДФЗ също има административни проблеми. Не сме прекрасната административна структура, която обслужва по най-добрия начин. Трябва да се преборим с много лоши практики, които се наложиха в рамките на изминалия програмен период, които аз лично забелязвам как агресивно продължават. Няма да давам за пример обществените поръчки, които са част от общинските проекти, защото там действието и творчеството на консултантите е неизмеримо. Голямата ни цел в момента е добрата работа с колегите в МЗХ и ненапразно положихме максимални усилия по Наредба 4.1, за да дадем ясни определения за критериите, които ще се прилагат.