1. Начало
  2. Интервюта
  3. ОСП - научи повече
  4. Стефан Стоянов, консултант: Парите по подмярка 4.2 от ПРСР са насочени към реално действащи предприятия с история

Стефан Стоянов, консултант: Парите по подмярка 4.2 от ПРСР са насочени към реално действащи предприятия с история

Земеделските производители също могат да кандидатстват за преработка на собствена продукция

 

 - На каква подкрепа може да разчита бизнесът с отварянето на подмярка 4.2 от ПРСР?

Това е трети прием по подмярка 4.2 за настоящия програмен период. При предходните приеми бюджетът беше значително по-малък. Сегашният прием е със сериозен бюджет - 387 милиона лева. Това е безвъзмездна финансова помощ. Субсидията ще бъде 50% за проектите, които са до 2 милиона евро, и съответно 35% за проекти между 2 и 3 милиона евро. Като, както по подмярка 4.1, процентът на подпомагане може да бъде повишен, ако се направят инвестиции, които попадат в Приложение 1 Некст Дженерейшън, свързани с опазване на околната среда и въвеждане на иновации в преработвателните предприятия.

 - На кои кандидати се дава приоритет?

Дава се приоритет на първо място, както винаги, на чувствителните сектори - преработка на плодове и зеленчуци, на животински продукти и на етеричномаслени култури.

Дава се предимство и на кандидати, които преработват биологична продукция, които ще опазват околната среда или ще инвестират в иновации. Дава се предимство и на кандидати, които имат износ за предходната година в Европейския съюз или други страни.

Отново се дава предимство на кандидати, които имат декларирана оперативна печалба през последните три години.

Много важно е условие е, че могат да кандидатстват предприятия, които имат история. т.е., трябва да имат минимум 36 месеца история като преработватели или ако за първи път ще започват да преработват продукция, те трябва да имат 36 месеца история като производители на селскостопански продукти. Това е добър стимул за постигане на добавена стойност в земеделското производство. Всеки земеделски производител се стреми да повиши печалбите си чрез добавена стойност към продукта си.

Новосъздадени предприятия, които нямат история нито в преработката, нито в производство на земеделски продукти, няма да могат да кандидатстват по този прием.

 - Каква е идеята на това условие?

Търси се устойчивост. При предходни приеми имаше подадени много проекти от новосъздадени предприятия, които впоследствие или не се реализираха по някаква причина, или имат трудности с намирането на финансиране. Много често те бяха създадени така, че да печелят повече точки. Т.е. в определени сектори бяха подадени доста екзотични проекти, голяма част от които не се реализираха.

Идеята на настоящия прием е да се насочат парите към реално действащи предприятия и земеделски производители, които искат да преработват своята продукция.

 - Каква е целта на настоящия прием?

Целта е да се подпомогнат преработвателните предприятия в условия на тежка криза. Тук не говорим само за здравна криза, но и за икономическа, и за финансова криза.

Идеята е да се подпомогнат действащите предприятия, които имат затруднения в условията на Ковид 19 и да се стимулират чрез финансови средства от ЕС да възвърнат част от пазарите си. Да започнат да произвеждат. т.е., да се възстанови нормалната им дейност.

 - Какви инвестиции могат да бъдат направени?

Могат да бъдат създавани нови предприятия, да бъдат модернизирани съществуващи предприятия, които имат нужда от нови мощности или просто да инвестират в замяна на стари активи с нови. Може да бъде направено строителство в самото предприятие или разширяване на мощности. Могат да бъдат инсталирани машини и оборудване, поточни линии. Може да бъде инвестирано в софтуер, в ноу-хау, в иновации, в опазване на околната среда. Може да бъде инвестирано във ВЕИ. Общо взето, гамата на инвестиции е много широка, стига все пак да са свързани с преработката на земеделски продукти.

 - Дайте конкретни примери на инвестиции.

Едно предприятие, например, може да изгради пречиствателна станция с цел опазване на околната среда. Може да направи фотоволтаична инсталация, която е щадящ околната среда метод за производство на електроенергия.

Друг пример е въвеждане на иновативни за предприятието технологии. Цифрови технологии с цел автоматизиране на производствените процеси.

 - Специално за изграждане на ВЕИ има ли конкретни условия?

На първо място, инвестицията във ВЕИ трябва да бъде само за собствено потребление. Съответно трябва да имате проектиране и издадено разрешение за строеж.

 - Какви ще са ползите от направените инвестиции?

Бенефициентът ще развие своя бизнес. Това са свежи инвестиции, които са финансирани процентно от ЕС и то безвъзмездно. Т.е. дава се възможност да бъде поета част от инвестицията, което е сериозен тласък за развитие на тези предприятия, които ще спечелят тези проекти.

Развитието на бизнеса е много важно, тъй като той основно плаща данъците в държавата. Когато това предприятие се развива и добавя стойност, продава продукция за вътрешния пазар или за износ, съответно то генерира финансов поток и печалби. В края на годината плаща данъци. Осигурява заетост. Така че, реализирането на такива проекти и получаването на субсидии от ЕС е много важно.

 - Вашите прогнози - ще има ли интерес към подмярката?

Интерес винаги ще има. Има запитвания за проекти. Но колко голяма ще бъде активността, на този етап трудно може да се прогнозира с оглед на това, че не е много ясно предприятията до каква степен ще са склонни на инвестиция. Все пак субсидията не е 100%. Субсидията е 50 или 35%. т.е., една голяма част от средствата ще трябва да бъдат осигурени от предприятията, но по-важно е какво е състоянието на предприятията в тези сектори. До каква степен те са готови да инвестират в нови технологии.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.