Никога в българското земеделие не са влизали толкова пари, колкото с ОСП

Проф. Пламен Мишев – декан на Бизнес факултет, УНСС

 

- Как ще коментирате новата ОСП?

Според мен новата ОСП запазва предимствата на предходните програмни периоди, има стремеж към опростяване, вече са изчистени и двата стълба за получаване на субсидии, новата ОСП се стреми и да запази субсидиите, което е важно за земеделските производители, тъй като без субсидии всички трябва да се откажат, което няма как да стане. Да, финансирането е един от приоритетите, както са приоритети борбата с климатичните промени, ускоряване въвеждането на иновации, на управление на риска в сектора, на привличане на млади хора за работа. Това са все приоритети на новата ОСП. Тепърва започва един дълъг процес на преговаряне между отговорните органи в ЕС и националните правителства. Ще се дава право на националните правителства да определят кои са най-характерните, най-полезните за тях мерки, за да стимулират техните производители и на това се надяваме.

 - Смятате ли, че ще има недостиг на средства към някой сектор и ще има недоволни?

Парите винаги са недостатъчно, а и винаги хората са недоволни. За мен е по-важно да пледираме за изравняване на субсидиите в другите европейски страни, защото щастието е относителна величина и когато някой е по-щастлив от нас, ние сме недоволни. Затова ако всички субсидии са еднакви, всички еднакво ще бъдат недоволни. Имаме си проблемни сектори като „Плодове и зеленчуци“ , като „Животновъдство“, това са си проблемни сектори, където ще се опитат, особено в животновъдството, заради климатичните промени и вредните емисии от това производство, да приложат натиск върху този сектор да се откаже от това производство. Това са все чувствителни сектори за нашата икономика.

 - А как помогна на българското земеделие ОСП от предходния период?

Никога в българското земеделие не са влизали толкова пари, колкото с ОСП. За прилагането на ОСП са важни две неща: Първо, много пари дойдоха в българското земеделие, и второто, това ни постави горе-долу на една нога с нашите конкуренти на световните пазари, защото главните ни конкурентни страни са европейските и ние следваме едни и същи принципи. Не можем да кажем, че са по-облагодетелствани. Едно от нещата, за което винаги сме настоявали, е да не се национализира ОСП, защото богатите страни като Холандия, Германия ще дадат много повече субсидии от бедните страни, относително бедните като България, Румъния, Словакия, Унгария. Затова считам, че тя е много полезна като инструмент, освен това дисциплинира. Хората свикват да правят проекти по Програмата за развитие на селските райони, много неща се облагородяват. Но като цяло това са двете за мен основни положителни неща – много пари влязоха, може да се спори по разпределение, по много неща, но влязоха много пари, които преди не влизаха, и второ, това ни изравни с основните конкуренти на световния пазар. По някои показатели, някои производства, въпреки че сме много малки като страна, са на много добро равнище. Например, по производство и износ на пшеница сме едни от силните страни в света, което е добре, защото се изнася нещо, което е произведено в страната, от наши суровини, производители. Това е много важно.