1. Начало
  2. Интервюта
  3. ОСП от полза за всички нас
  4. ВОМР е най-добрият подход за развитие на малките населени места

ВОМР е най-добрият подход за развитие на малките населени места

Лучко Македонски, изп. директор на МИГ Панагюрище-Стрелча-Лесичово

 

- Г-н Македонски, кога е създадена Местна инициативна група Панагюрище-Стрелча-Лесичово?

Групата е създадена през 2006 година по пилотен проект на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. До ден-днешен работи. Обхваща 3 общини - Панагюрище, Стрелча и Лесичово. Населението е около 30 000 души. До момента сме реализирали една стратегия за местно развитие през програмния период 2007-2013 година с доста публични и частни проекти.

- Имаше ли проекти за селско стопанство?

Определено имаше проекти, които бяха реализирани в сферата на земеделието. Това бяха проекти за закупуване на техника и създаване на нови трайни насаждения.

- Съпоставяйки стария и настоящия програмен период - какви са разликите?

Разликите са огромни. През предния програмен период имахме възможност да ползваме средства само от Европейския земеделски фонд. През този период може да ползваме и от други фондове, което е от изключителна важност за нашите бенефициенти. Може да ползваме ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП “Развитие на човешките ресурси“, т.е. проектите могат да бъдат широка палитра.

- Необходимо ли е през новия програмен период да бъдат отпуснати повече средства за подхода ВОМР?

Парите, които се отпускат в размер на 5% от ПРСР, според мен са напълно достатъчни. В същото време трябва да се върви към попълване на белите полета в България. В момента у нас има 64 МИГ-а, като трябва да се върви към разширяване на териториите на съществуващите МИГ-ове.

- Виждате ли завръщане на младите в селата, откакто действа подхода у нас?

Аз винаги съм го казвал - това е най-добрият подход. Това е най-доброто харчене на европейски средства. Тези средства са най-близко до хората. По отношение на младите хора наистина все повече млади хора възползват от средствата и то в сферата на земеделието и производството.

- Когато стартира МИГ Панагюрище-Стрелча- Лесичово какви бяха основните трудности?

Трудности винаги е имало. Най-напред, когато стартирахме, имаше незнание и неясноти. Основният проблем беше да убедим хората, че това е подход, който ще бъде полезен за тях. Трудно беше да спечелим доверието на хората.

- В момента чакате ли одобрение по някои проекти?

Да, в момента чакаме одобрение на 7-8 проекта по 2 различни мерки, които сме подали през март.

- На какво според Вас се дължи забавянето?

За забавянето има обективни и субективни причини. Една от обективните е това, че този програмен период ДФЗ-РА трябваше да прехвърли цялата си база данни в системата ИСУН. Това съответно изисква технологично време. Втора обективна причина е, че трябва да има повече хора, които да работят по подхода. Според мен трябва да има специален отдел във всяко едно от министерствата и по този начин с достатъчно на брой подготвени хора ще се навакса закъснението.

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.