Скоро започва прием по подмярка 16.1, какво трябва да знаете?

Земеделските стопани и научните институти ще са участници в оперативните групи по подмярка 16.1, която е с бюджет 20 млн. евро

 

 Владислав Цветанов, началник отдел на Дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХГ:

Земеделските стопани и научните институти ще са участници в оперативните групи по подмярка 16.1, която е с бюджет 20 млн. евро

Г-н Цветанов, очаква се скоро отваряне на прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи“ в рамките на Европейското партньорство за иновации. Какво трябва да знаем за нея?

Подмярка 16.1 е насочена изцяло към иновации или така нареченото сътрудничество. В последните месеци доста усилено работихме по разработване на правилата. Това е подмярка, която ще се прилага през ИСУН 2020, което дава една допълнителна възможност на бенефициентите да задават въпроси с цел разяснение на условията за кандидатстване по време на приема.

И понеже това е нова тема в ПРСР за България, направихме обмяна на опит с други страни-членки, които вече прилагат този подход на подпомагане. Това ни даде възможност да надградим създадените условия за предоставяне на финансова помощ. Надяваме се, че това, което сме направили като условия за кандидатстване, условия за изпълнение, наистина ще бъде доста приемливо за разбиране от страна на потенциалните кандидати и ще доведе до висок интерес...

Какво показа тази обмяна на опит по отношение на иновациите?

Направихме обмяна на опит с няколко немски провинции, които прилагат този подход и виждаме, че там хората, които имат възможност да кандидатстват, проявяват интерес при решаването на различни проблеми в селскостопанското производство и използват механизма на подмярка 16.1 за да реализират свои иновативни решения.

Кой може да кандидатства по подмярката и какъв е нейният бюджет?

Максималният размер за едно проектно предложение е 450 хиляди евро за целия период на изпълнение на проекта. Като допустим бенефициент за това подпомагане се явява един нов субект - така наречените оперативни групи. Нашата идея е в тях задължително да участват земеделски стопани и научни институти, т.е. с помощта на научните институти земеделските стопани да решават своите проблеми в селскостопанското производство, като за този процес те да получат съответното финансиране за определен период. Целият бюджет, който предвиждаме за периода на прием, е 20 млн. евро. Периодът на прием ще е най-малко два месеца.

Очаквате ли интерес към подмярката?

Самият факт, че на една маса могат да седнат и да работят заедно земеделски стопани и научни институти смятаме ще провокира интереса да се правят такива оперативни групи. И с общи усилия партньорите в тази оперативна група да изпълняват проектите, като разбира се, отчитат и добри резултати след тяхното изпълнение. Така че, смятаме, че тази мярка ще генерира интерес.

Какво ще е съфинансирането?

Имаме различни групи разходи в подмярката. Има разходи в размер до 100 %, има друга група разходи, които ние финансираме до 60 %. Пример - всяка оперативна група може да формира екип, който да включва координатор, асистент, да наеме офис, в който да се съхраняват данни по този проект. Този тип разходи се финансират на 100 %. Друга група разходи са под формата на възстановяване на амортизационни разходи за определени активи, които се ползват за определен период от време, но са необходими за изпълнение на иновативния проект. Там финансирането е 60%, като финансирането се получава само и единствено за периода, в който е използван съответният актив за нуждите на проекта. Един проект може да продължи три години, но използването на определен актив да се налага само за един или два месеца. Това е строго индивидуално, в зависимост от проекта. А обхватът на проектите е изключително голям. Може да са в сферата на растениевъдство, в животновъдство и т.н. В плана за действие на всеки един проект трябва да бъде посочено какви са стъпките и етапите, през които ще премине този проект, преследвайки поставените резултати.

Какво точно да разбираме под иновативни решения?

Мярката, като цяло, дава възможност за подпомагане на иновативни решения. И това не означава само технологични модернизации. Иновацията може да бъде чисто организационна или пък маркетингова. Това, което наблюдаваме в другите страни от ЕС, е, че силен интерес има както от растениевъдни стопанства, така и от животновъдния бранш. Така че, има интерес в различни посоки. Тъй като във всеки един бизнес има проблеми, които чрез подпомагането по тази мярка могат да бъдат решени. Пак казвам - съвместната работа между и научни институти и земеделски производители е много важен и задължителен елемент от оперативните групи.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.