Интерактивна онлайн карта показва резултатите от енергийната революция

Целта на инициативата е да насърчи хората да инсталират свои собствени енергийни източници

Европейска интерактивна онлайн карта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност RePowerMap показва колко хора използват възобновяеми енергийни източници. Тя е създадена от широка коалиция от организации с подкрепата на Европейския съюз, информира WWF Bulgaria.

Всеки, който е инсталирал система за възобновяема енергия или е изградил енергийно-ефективна сграда, може да добави своя пример на интерактивната онлайн карта.

Целта на инициативата е да насърчи хората да инсталират свои собствени енергийни източници, както и да предприемат действия за внедряване на по-сериозни мерки за енергийна ефективност, вдъхновени от добрите примери и резултати на своите съседи. RePowerMap улеснява обмяната на информация както на местно, така и на международно ниво.

Картата е с нестопанска цел, чието начало е поставено през 2008 г. в Берн, Швейцария. През 2012 г. Европейският съюз разпозна потенциала на RePowerMap за популяризиране на възобновяемата енергия и енергийната ефективност, както и да улеснява обмена на информация между фирмите, гражданите, и най-вече добрите примери и практики.

Две години и половина по-късно повече от 40 000 примера от Европа се виждат ясно на картата. Повече от 170 организации, включително големи неправителствени организации и асоциации за възобновяема енергия, както и редица регионални, и местни власти подкрепящи инициативата интегрират картата на своите интернет страници. По този начин те самите популяризират своите успехи и резултати в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.

Основна цел на създателите на RePowerMap е да покрие целия свят. По този начин

е се покаже, че чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност, целите на ЕС потреблението на енергия в сградите до 2050 г. да намалее с 80% в сравнение с нивата от 2010 г., са напълно постижими.