1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. WWF се включва в полумаратон „Камчийски пясъци“

WWF се включва в полумаратон „Камчийски пясъци“

Състезанието по най-дългата плажна ивица в България e в подкрепа на опазването на уникалното съчетание от дюни и лонгозни гори на устието на Камчия

WWF е партньор на състезанието по бягане „Камчийски пясъци“, което ще се проведе на 31 май по най-дългата пясъчна ивица в България – тази между Камчия и Шкорпиловци. Клуб „Зелена стъпка“ организира първия в България пясъчен полумаратон. Дистанциите са две – 10 километра и 21.1 км.  Участниците ще трябва да преминат през устието на Камчия, като за тази цел организаторите ще ги осигурят с помощни средства. 

Състезанието си поставя за цел да привлече общественото внимание към опазването на защитената природа в района, която е под силен инвеститорски натиск от години, както и към възможността хората да се забавляват сред природата, без да я увреждат. Организаторите подчертават екологичната насоченост на събитието, а всички участници се задължават да не изхвърлят никакви отпадъци извън определените за целта места. Преди състезанието ще се извърши почистване на плажната ивица.

Защитена зона Камчия е част от европейската екологична мрежа Натура 2000. От 2006 година неправителствени организации от коалицията „За да остане природа в България” , в която членува и WWF, се опитват да предотвратят застрояването на Камчийски пясъци с публични акции и законодателни действия с български и европейски институции. 

В Защитена зона Камчия се опазва уникално съчетание от лонгозни гори и различни типове дюни. Тя е важно обитание на световно застрашени видове птици и животни.

В началото на 2015 г. Министерството на околната среда и водите обяви, че започва процедура по обявяване на защитена зона "Камчия", в която се забранява изрично строителство и върху дюните. 

Сред забранените дейности в зоната са и забрана на сечи, строителство, ограждане, както и промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, мери, дюни, блата, дерета, разораването, залесяването и превръщането им в трайни насаждения освен за реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни  предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има  започната или завършена процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната  среда и/или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, както и за съоръжения (елементи)  на техническата инфраструктура.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.