Нормативни изисквания при употребата и съхранението на продукти за растителна защита

Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и БАБХ - ОДБХ - гр. Бургас

На 27 октомври 2017 г. в гр. Айтос, обл. Бургас ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Бургас) и Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност по храните (ОДБХ) - гр. Бургас.

На мероприятието нач. отдел ”Растителна защита”, ОДБХ - гр. Бургас ще представи на присъстващите нормативните изисквания при употребата и съхранението на продукти за растителна защита, както и добрите практики при употреба на продукти за растителна  защита и спазване на европейските стандарти.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Бургас ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане на земеделските стопани  по Програмата за развитие на селските райони ПРСР  2014 - 2020 г.

Събитето ще се проведе в гр. Айтос, обл. Бургас, Община - Айтос, ет. 1 - Заседателна зала

Програма на семинара

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар