1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. ПРСР предоставя стартова помощ за млади земеделски стопани

ПРСР предоставя стартова помощ за млади земеделски стопани

В Стара Загора се проведе семинар на тема „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 предоставя възможност за "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по подмярка 6.1. Това обяви Елена Гернилова, експерт към Националната служба за съвети в земеделието по време на семинар „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“ в Тракийския университет в Стара Загора, който се организира от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по проект „CAP – HOT SPOT“. Гернилова обясни пред над 120 студенти подпомаганите дейности по подмярка 6.1. Това могат да бъдат физически лица, ЕТ и ЕООД, да са на възраст от 18 до 40 (навършени) години. Икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 евро. Те трябва в рамките на 24 месеца преди датата на кандидатстване да са започнали за пръв път да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция. Задължително да са предложили бизнес план за развитие на стопанството. Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на кандидат. Изплащането на помощта става на два пъти. Първото плащане е 12 500 евро след одобрение на проектното предложение, а второто от 12 500 евро само при коректно изпълнение на бизнес плана. Минималните изисквания са увеличаване на икономическия размер на стопанството с 4000 евро. Кандидатът трябва да поддържа икономически размер на стопанството, с който кандидатства, както и планираното увеличение, до изтичане на пет години от датата на сключване на договора. Трябва да има поне една инвестиция в дълготрайни материални активи, подчерта Гернилова.

Тя представи още на студентите подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“; подмярка 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» - консултанстки пакет А2Б - в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства», по които Националната служба за съвети в земеделието може да съдейства на младите хора.

Ректорът на Тракийския университет проф. двмн Иван Въшин откри семинара, като отправи послание, че бизнесът и университетът трябва да работят ръка за ръка. Само по този начин студентите ще получават необходимите знания и умения и ще бъдат подготвени за пазара на труда. Директорът на Областната дирекция „Земеделие“ – Стара Загора Елка Бонева заяви, че винаги са готови да помагат на младите хора, които са решили да се захванат с бизнес. Животновъдът Тодор Диклиев представи добра практика на студентите, като разказа за собствената си ферма, в която отглежда над 100 кози и е направил проект за селски туризъм в Калофер.

Генчо Ганчев, експерт в Националната служба за съвети в земеделието презентира проект за овощарство на Иван Иванов в село Малко Тръново, община  Чирпан, обл. Стара Загора. Той е кандидатствал по подмярка, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. Преструктурирането и адаптацията на земеделското стопанство е извършено чрез следните дейности: Увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство, измерен в Стандартен производствен обем (минимум с 4000 евро СПО) - началният Стандартен производствен обем на стопанството е 10795,06 евро (21113,00 лева), като към крайната дата на периода за проверка той е 15142,06 евро (29615,30 лева). Увеличена е обработваемата земеделска площ на стопанството - кандидатът е наел, арендовал или закупил още 6,000 дка с костилкови овощни видове (сливи) - стари насаждения, като общия размер на насаждението е достигнал 20,900 дка. Освен това е осъществил подобряване на механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство – кандидатът е закупил мотофреза.

По време на семинара Таня Георгиева, изпълнителен директор на АЗПБ представи проекта „CAP – HOT SPOT“ и разказа за Общата селскостопанска политика на ЕС в България и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“ в Тракийския университет в Стара Загора, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“ на АЗПБ, с цел да се повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. По този начин ще се насърчат и вдъхновят младите хора да търсят нови възможности в селските райони, както и да преоткрият техния потенциал, представяйки селското стопанство като привлекателен, конкурентоспособен, динамичен и печеливш за младите хора сектор.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.