Етикет: семинар
post-image
Новини Производство и преработка

НССЗ организира на тема: Технологични решения за редуциране употребата на пестициди при производството на плодове и зеленчуци

Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството
post-image
Новини Институции

Онлайн информационен на тема: Ефективно използване на водните ресурси. Законови възможности за напояване. Редуциране на разходите за вода

Оргaнизира се от Териториални областни офиси на НССЗ - гр. Русе и гр. Шумен и Шуменски университет „Е. К. Преславски“
post-image
Новини Производство и преработка

Добри практики при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и при възникване на трудови правоотношения за земеделските стопани

Информационен на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Габрово) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (Дирекция „Инспекция по труда - Габрово“)
post-image
Новини Наука и образование

Дванадесетото издание на утвърдилия се обучителен на тема “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ се отлага за ноември

ът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на Университета по хранителни технологии, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ и БАБХ