Инспектори на Рибарство и контрол Велико Търново извадиха 100 метра мрежи от водите на язовир „Александър Стамболийски“

Снимка: