103 млн. евро са предвидени за биоземеделие в периода между 2014 и 2020 г.

Снимка:

Сумата е заложена в мярка 11 на новата Програма за развитие на селските райони

103 млн. евро е сумата, която ще могат да си разделят желаещите да развиват биоземеделие в периода между 2014 и 2020 г. Сумата е заложена в мярка 11 "Биологично земеделие" на новата Програма за развитие на селските райони. Бенефициентите по мярката са земеделски стопани, които са готови да поемат 5-годишен ангажимент да развиват биоживотновъдство или растениевъдство. Тези, които ще се занимават с растениевъдство, трябва да разполагат с поне пет декара земя, за която могат да докажат, че имат право да обработват, пише "Стандарт".

Желаещите да правят биомед могат да кандидатстват за подпомагане за биологично пчеларство, ако притежават поне 20 пчелни семейства. За да получат подпомагане за биоживотновъдство, стопаните трябва да имат поне пет декара земя и едно животно. Очаква се прилагането на мярката да доведе до намаляване на употребата на минерални торове и пестициди, както и до ограничаване замърсяването на почвите и водите.

290 млн. евро пък е сумата, която е заложена в мярка 10 - "Агроекология и климат". В рамките на тази мярка земеделците поемат различни ангажименти за опазване на почвите и водите, както и за ограничаване на вредните влияния върху климата, но без да се наемат да произвеждат биопродукция. Това са ангажименти, които и досега се стимулираха с подпомагане по Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони, казаха от земеделското министерство. В това число влизат възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност, поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение, както и контрол на почвената ерозия и традиционни практики за сезонна паша.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.