Какви са санкциите при неспазване на изискванията за селскостопанските практики, благоприятни за климата и околната среда

Намаление на плащането за екологизиране се налага като санкция при неспазване на изискванията за диверсификация на култури

Институтът за агростратегии и иновации качи на сайта си обширна информация за санкциите от страна на ЕС при неспазване на изискванията за селскостопанските практики, благоприятни за климата и околната среда.

От Института припомнят какви са изискванията за плащания за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (обработваеми земи): Диверсификация на културите - минимум 3 култури (за земеделски стопанства с обработваема земя над 300 декара), като основната култура не превишава 75% от ОЗ, а основната и втората култура не превишават 95% от ОЗ. И още, както следва: поддържане на ЕНП - минимум 5% от площта на ОЗ трябва да бъде ЕНП (за стопанства над 150 декара). По-нататък в информацията на Института се отбелязва и начина за изчисление на „плащането за екологизиране“.

Намаление на плащането за екологизиране се налага като санкция и при неспазване на изискванията за диверсификация на култури. Институтът представя 3 възможни сценария и мерките, които се налагат при неспазване: Когато се изисква площта на основната култура да не превишава 75% от общата площ на обработваемата земя; когато се изисква площта на основната култура да не превишава 95% от установената обща площ на обработваемата земя и когато се изисква площта на основната култура да не превишава 75% от установената обща площ на обработваемата земя, а площта на двете основни култури да не превишава 95% от установената обща площ на обработваемата земя. От Института прилагат и подробни примери, чрез които илюстрират вариантите и изискванията.

Намаление на плащането за екологизиране се налага и при неспазване на изискванията за екологично насочените площи. Изискваната екологично насочена площ се изчислява въз основа на установената обща площ на обработваемата земя, включително и установените площи с особености на ландшафта, буферни ивици, площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация и залесените площи. От Института предлагат разработки на различните възможни сценарии и при това изискване.

Какво може да е максималното намаление на плащането за екологизиране? Сумата на намаленията, изразена в хектари, не надвишава общия брой хектари установена обработваема земя, включваща установените площи с особености на ландшафта, буферни ивици, площи, засадени с дървесни култури с кратък цикъл на ротация и залесените площи, умножена по коефициента на разликата. Институтът изброява и административните санкции по отношение на плащането за екологизиране, както и при какви обстоятелства тяхната давност отминава.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.