Международна конференция доказва, че комбинацията на биологично производство с честна търговия има голямо бъдеще

Биологичното земеделие притежава най-голям потенциал за поддържане на почвеното плодородие

Наложително е бързото преразглеждане на международната аграрна политика. Този консенсус постигнаха участниците в конференция под надслов „Как могат органичното производство и справедливата търговия да гарантират безопасността на храните в световен мащаб?”, която се проведе на 22 април в Мюнхен. "Всяка година земеделска земя с площ, приблизително равна на тази на Германия, се губи в резултат на ерозия на почвата и водата, което означава, че вече не е на разположение за производство на хранителни продукти", обяснява д-р Улрих Хоффманн от UNCTAD, Конференция на Обединените нации за търговия и развитие. Ето защо Weltladen-Dachverband и Naturland искат план за действие по отношение на глобалното осигуряване на прехраната, който трябва да е основен приоритет за всички правителствени решения.  "Всички знаят какво трябва да се направи, но времето ни изтича. Сега трябва да се използват всички средства, за да създадем устойчива, биологично ориентирана селскостопанска система, управлявана съгласно социални и справедливи критерии ", заяви в заключителната част на конференцията Ханс Хохенестер, органичен производител и председател на управителния комитет на Naturland.

По повод на конференцията, Naturland и Weltladen-Dachverband поискаха план за действие относно безопасността и суверенитета на храните, който би трябвало да бъде приоритет на всички политически нива. Двете сдружения предвиждат този план за действие да отговаря на следните шест основни искания: помощ за дребните собственици и техните организации и насърчаване развитието на селските райони,  като, например, отпускането на финансова подкрепа за трансфер на знания и по-нататъшно насърчаване образованието за лоялна търговия като практически инструмент за намаляване на бедността и като метод за подкрепа на дребните структури; подписване на международен селскостопански доклад за оценка (IAASTD) и активна подкрепа за продължаване на действието му; незабавно и окончателно премахване на всички субсидии за износ на аграрни продукти и прекратяването на мерки, които насърчават свръхпроизводството, преразпределение на средства за научни изследвания в биологичното земеделие, вместо да се дават за аграрно генетично инженерство, особено в развиващите се страни; създаване на социални и биологични критерии за използването на агрогоривата и други възобновяеми източници. Общата площ, използвана за производство на фураж, агрогоривата и възобновяеми енергийни ресурси в страните от Третия свят не трябва да се увеличава за сметка на производството на храни.

Според оценката на FAO (Организация на ООН за прехрана и земеделие) светът днес е в състояние да изхрани над 10 милиарда души. „Това, за което говорим тук, е лошото качество и недостатъчните количества” - е изводът за сегашната ситуация, направен от Ханс Херрен, заместник-председател на IAASTD. Освен лошо правителствено управление в някои страни, изчерпването на почвата, ерозията и химическите промени в нея, дължащи се на неправилно обработване, са причини някои плодородни в миналото земеделски райони да бъдат изоставени. В комбинация със сегашния темп на растеж на световното население от 85 милиона на година, това води до непрекъснато увеличаване на броя на гладуващите. Особено в развиващите се страни, трансферът на знания и повишаване на осведомеността са от ключово значение за перспективите за развитие на устойчиво земеделие, наред с други подобни фактори като инфраструктура, политическа среда и равнопоставеност на половете. „Ние се нуждаем от правилна политическа и икономическа среда, както и от стратегически политики, които позволяват да бъдат взети мерки. Планът за действие за общата безопасност на храните трябва да бъде включен в политическия дневен ред, за да се избегне по-нататъшна ескалация на проблемите с безопасността на храните.” - заяви Биргит Шойсенвердер от Weltladen-Dachverband.

Всички говорители на конференцията се съгласиха, че биологичното земеделие притежава най-голям потенциал за поддържане на почвеното плодородие. Това е важен елемент в борбата със загубата на ценна обработваема земя и е в основата на защитата на климата, водите и видовете. Чрез търговски канали, организирани на справедлив принцип, дребните производители могат да продават продукцията си при справедливи условия, като по този начин гарантират собствените си средства за препитание. „Осемдесет на сто от фермерите по света притежават само два хектара земя! Човешкото право на храна трябва да се включи в световната търговска политика” – заяви Каролин Карениас от Brot für die Welt.

След кризата с храните през пролетта на 2008 г., беше произведена помощ под формата на спешни пакети, което просто повтаря минали грешки. „Европейската комисия отдели един милиард евро. Само 14% от тях бяха използвани за биологично-земеделски проекти " – критикува Марита Виггертхале от Oxfam. Освен от политически стратегии, ние също така се нуждаем от по-голяма прозрачност и информиране на потребителите.”
Гост-изненада на конференцията бе Дитмар Баер, актьор, известен с ролята си на Фреди Шенк в немския телевизионен крими-сериал „Tatort”. Той е ентусиазиран привърженик на биологичните продукти и инициатор на сдружение, наречено „Tatort - Strassen Der Welt”, което води кампании за правата на децата. Дитмар насърчи широката общественост и говорителите да обединят усилията си в пропагандиране на посланието органично производство и справедлива търговия с думите: „Трябва да поставим тази идея в главите на хората!”  Улрих Хофман от UNCTAD описа ролята на потребителите и на обществото накратко. "Идеята, че е шик да си стиснат и да минаваш по-евтино, доведе до там, да се пръска с все повече химикали, с всички негативни последици за човека и неговата среда, които всички познаваме днес."

Като част от двугодишна кампания, Weltladen-Dachverband и Naturland се застъпват за политика за укрепване на дребното и биологичното земеделие, за да се постигне дългосрочна глобална продоволствена сигурност. Световният пазар трябва да се основава на справедливи условия, особено за селскостопанските производители. „Органично и справедливо” трябва да бъде имплантирано както в главите на политиците, така и на потребителите като концепция за селско стопанство, ориентирано към бъдещето. Naturland насърчава биологичното земеделие по цял свят. С 55 000 земеделски производители и над 500 индустриални производители като партньори, Naturland е една от основните асоциации за биологично земеделие. Naturland счита биологичната компетентност и социалната отговорност за взаимно свързани. Weltladen-Dachverband е създадено през 1975 г.с цел да представлява интересите на магазините за справедлива търговия. Основа на работата, извършвана от това сдружение и от нейните членове, е Конвенцията за магазините по света, в която се определят основните критерии на справедлива търговия за магазините по света.