Приключи семинарът по биологично земеделие в Париж

В Белгия най-консумирани са биологичните яйца

На европейски семинар по биологично земеделие, която наскоро се проведе в Париж, Марк Фишърс, генерален секретар на Природа и прогрес в Белгия, заяви, че 81% от биологичните ферми в Белгия се намират във Валония. В този район, броят на фермите се е увеличил три пъти между 1987 и 2008 г. а органичната земя се е увеличила с почти 85% от 1997 до 2008. Продажбите са се увеличили по всички канали: директни продажби, на селскостопанските пазари, в по-малките магазини и  в супермаркетите. Най-консумираните продуктите са яйца (10%), мляко и млечни продукти (повече от 6%), и хляб и преработени продукти (4%).

В Холандия, органичната земя нараства до 50 435 хектара през 2008 г. от 12 500 хектара през 1996 година. Броят на земеделските стопанства през 2008 г. е 1 473, сравнено с 1 216 през 1999 година. Оборотът на биологичните продукти е 160 милиона евро през 1996 г., 235 милиона евро през 1999 г. и 583 милиона евро през 2008 г., докладва AIAB. В Италия, основни органични култури са зърнени култури, фуражи и маслини. С липсата на производство и растящото търсене, е налице повишена нужда от внос. Общините предлагат повече органични храна в училищните столове, което още повече повишава търсенето. През 2008 г. са сервирани близо един милион биологични ястия. Италианското правителство наскоро финансира Organic States General, която събра 300 професионалисти. Те издадоха окончателен документ за биологичните продукти, контролът, каналите за продажба, научните изследвания, за доставка на семена, обучение и комуникация.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар