1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. 128 акта при повече от 5200 проверки на държавните горски предприятия

128 акта при повече от 5200 проверки на държавните горски предприятия

Съставени са 128 акта при повече от 5200 проверки на държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите

Съставени са 128 акта при повече от 5200 проверки на държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Инспекциите са извършени в периода от 5-и до 7-и април в цялата страна.

В този период служителите от държавните предприятия за реализирали 2349 инспекции, от които 1014 на обекти за добив на дървесина, 1004 на превозни средства, 16 на ловци и 15 на риболовци. Съставени са 30 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 23,7 пространствени кубически метра дърва, една каруца и един моторен трион. 

През същия период горските инспектори от регионалните дирекции са извършили общо 2907 проверки. Инспектирани са 326 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 422 обекта за добив на дървесина, 1155 превозни средства, транспортиращи дървесина, 188 риболовци и 816 физически лица.

В резултат на контрола са съставени общо 113 констативни протокола и 98 акта. Основно установените нарушения са за добив на дървесина от немаркирани дървета и без позволително за сеч; за транспортиране и съхранение на немаркирани дърва за огрев и/или непридружени с превозен билет; за транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи или липсващи GPS–устройства; за некоректно водене на електронни дневници на обекти за складиране, преработване и експедиране на дървесина; за изграждане на извозен път в обект за добив на дървесина, който не е отразен в одобрения технологичен план, както и за извършване на любителски риболов без билет и други. 

Задържани са общо 39,10 пространствени кубически метра дърва за огрев, 8,34 плътни кубически метра обла строителна дървесина и 4 моторни превозни средства.

На 05.04.2022 г. при извършване на рутинна проверка в района на Държавно горско стопанство – София горските инспектори от РДГ–София са съставили акт на собственик на обект за складиране, преработване и търговия с дървесина. Констатираното административно нарушение е, че системата за постоянно видеонаблюдение на обекта не отговаря на изискванията на горското законодателство. Въз основа на изготвен констативен протокол е задържана производствената марка на обекта и е преустановена дейността му за срок от три работни дни. 

В същия ден в района на Държавно горско стопанство-Алабак служители на РДГ-Пазарджик установяват незаконно съхранение на 8,34 плътни кубически метра обла строителна дървесина, разположена в близост до насаждение, за което няма издадено позволително за сеч. Служителите на РДГ-Пазарджик са изготвили констативен протокол, с който е задържана дървесината, като същевременно са уведомени и органите на МВР.

При проверка в района на държавно горско стопанство-Буйновци горските служители от РДГ- Велико Търново са установили, че от горска територия – частна собственост, е извършен добив на дървесина от немаркирани в основата дървета и без да е издадено позволително за сеч. За установените нарушения по Закона за горите проверяващите са изготвили констативен протокол, с който са задържани и 25 пространствени кубически метра незаконно добити дърва за огрев. Работата по случая продължава.

В обект за добив на дървесина, намиращ се в района на Държавно горско стопанство-Видин, служители от РДГ-Берковица са констатирали, че е изграден извозен път, който не е отразен в одобрения технологичен план за добив на дървесина. За установеното нарушение е съставен акт на виновното лице.            

Три екипа горски служители са проверили на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик общо 139 превозни средства, натоварени с дървесина. В хода на проверките е констатирано едно нарушение на горското законодателство, за което е съставен акт за непредоставен достъп до данните от GPS–устройството на камион, превозващ дървесина в реално време.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.