13 кубика дърва за огрев, два автомобила и две контролни горски марки са задържали служителите на РДГ – Сливен

Уведомени са органите на МВР

На територията на Държавно горско стопанство – Котел, на 1 ноември 2018 г. горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Сливен спират за проверка две моторни превозни средства. Установено е, че с товарните автомобили се транспортират съответно 6 и 7 пространствени куб. м дърва за огрев, непридружени с превозни билети. Дървесината е била маркирана с контролна горска марка, собственост на лице на частна лесовъдска практика. 

При извършена проверка в кабините на товарните автомобили са открити две контролни горски марки, като едната е била със заличена абревиатура. 

Уведомени са органите на МВР. Двата автомобила, двете контролни горски марки и дървесината са задържани. 

Работата по случая продължава.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар