1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. България официално се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал

България официално се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал

Изменението и допълнението на Наредбата, което засяга дейността на горските семепроизводствени бази е публикувано в Държавен вестник

В бр. 53 от 05.07.2019 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2012 г., която засяга условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос.  

Настоящото изменение на Наредбата е продиктувано от обстоятелството, че България официално се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал (ГРМ) предназначен за международна търговия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на 19 март 2018 г. С измененията и допълненията на Наредбата се регламентират правилата при търговия със страни-членки на ОИСР и се въвеждат нови образци на основен сертификат за идентификация на ГРМ и етикет, придружаващ партидите/опаковките.  Други по-важни изменения и допълнения, направени в Наредба № 21, се отнасят до:

Изготвянето на паспортите на базовите източници и съдържанието на досието на горската семепроизводствена база.

Семепроизводствени градини, които са създадени в горски разсадници и при горскостопанското планиране трябва да бъдат обособени в отделни подотдели.

Създаването на насаждения за динамична генетична консервация, във връзка с прилагането на национално ниво на стратегии и насоки за динамична консервация и подходящо използване на горските генетични ресурси обусловено от изменящите се климатични условия.

Въвеждането на срок за уведомяване на контролиращите органи преди извършване на производство на ГРМ и извършването на проверки на базовите източници двукратно по време на действащия горскостопански план или програма. 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.