Етикет: наредба
post-image
Новини Производство и преработка

Въвеждат се по-строги изисквания към етикетирането и предлагането на храните, съдържащи имитиращи продукти

С прилагането на нормативния акт ще се постигне подобряване качеството на млечните продукти и предоставяне на повече информация на потребителите
post-image
Новини Животновъдство

Приета е за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собственици на животни, умъртвени в случаи на заразни заболявания

Помощта ще се предоставя и при смъртност, възникнала след датата на обявеното съмнение за наличие на болест от Българската агенция по безопасност на храните
post-image
Новини Биологично земеделие

Пълен текст на № 5 за правилата за биопроизводство, етикетиране и контрол с обнародваните промени от април 2020 г.

Едномесечното обществено обсъждане на проекта на за изменение и допълнение на № 5 бе проведено в периода 15.11.2019 г.- 16.12.2019 г.
post-image
Новини Екология

Повече обществени чешми в градовете и по възможност безплатна чешмяна вода в заведенията

Това са основните точки в плановете за реформа на Водната директива на Европейския съюз, за които се споразумяха представители на Европарламента и на държавите членки
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Изтича срокът за обществено обсъждане на Проекта на за прилагане на новата тригодишна Национална програма по пчеларство за периода 2020-2022 г.

та поставя акцент на пчеларските сдружения и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти
post-image
Новини Горско стопанство

Лесозащитните станции ще отговарят за здравето на горите

Нова изчиства пропуските и по-ясно определя задълженията и отговорностите на лесозащитните станции, Регионалните дирекции по горите и съответните горски стопанства
post-image
Новини Горско стопанство

България официално се присъедини към Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал

Изменението и допълнението на та, което засяга дейността на горските семепроизводствени бази е публикувано в Държавен вестник