Експерти започнаха инструктажи за справяне с основните болести и вредители в горите

Здравословното състояние на горите в страната е добро

Експертите от Лесозащитните станции (ЛЗС) София,  Пловдив и Варна започнаха инструктажи на горските служители, които ще се справят  с различни вредители, болести и други повреди в горските територии в цялата страна.

В началото на всяка година се провежда задължителен инструктаж от специалистите на ЛЗС. Участие в него взимат служителите с лесовъдско образувание от регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, държавните горски и ловни стопанства, както и представители от общинските структури,сдруженията и лесовъди на свободна практика, които се занимават с изследване на здравословното състояние на горските насаждения. По време на мероприятието се дават указания за особеностите, начините и сроковете за извършване на наблюденията, сигнализацията, лесопатологичните обследвания през годината за отделните видове вредители и заболявания. Анализират се проведените лесозащитни мероприятия през преходната година, както и предстоящите дейности за защита на горите от вредители, болести и други повреди.

Здравословното състояние на горите в страната е добро. Общата площ на засегнатите гори е едва 2% от общата горска територия на страната.  Корояди и други стъблени вредители са засегнали 147 000 дка, а борова процесионка  - 199 759 дка. 364 254 дка от горските насаждения са повредени от вятър, сняг и лед.

Тази година се очаква в иглолистните гори срещу корояди да се проведат санитарни сечи върху площ от 78 730 дка.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.