ИАРА – Кюстендил извърши проверки на язовир Пчелина

Не са установени нарушения на ЗРА

На 01.05.2018 г. инспекторите на ИАРА Кюстендил са извършили проверка на язовир Пчелина в землищата на с. Ковачевци, с. Радибош и с. Лобош. Инспекторите са установили, че Забраната за риболов се спазва, не са констатирани нарушения на ЗРА.

Съставен е констативен протокол за извършената проверка.