ИАРА организира серия от обучения за прилагане на контрол срещу незаконния и нерегулиран риболов

Зам.-министър Добрев подкрепи служителите на ИАРА в изпълнението на контролните им функции

На 25.11.2018 г. в град Луковит се проведе обучение по проект „Програма за обучение и обмен на опит, включително между държави членки, за персонал, отговарящ за мониторинга, контрол и наблюдение на риболовните дейности“, обособена позиция „Специализирано обучение за прилагане на контрол и противодействие на незаконния, нерегламентиран и нерегулиран риболов, съответното актосъставяне и работа с информационно – статистическата система на ИАРА, като част от европейската система за контрол“. Началото на обучението даде изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов, а специален гост беше заместник-министърът на земеделието, храните и горите (МЗХГ) Атанас Добрев.

Целта на проекта е постигане на специфична цел „Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест”. Чрез прилагането на мярката ще се подпомогне изпълнението и прилагането на глобален и интегриран подход. Като държава членка на ЕС, България трябва да прилага високи стандарти за инспекция и контрол в рибарството. Поради това ИАРА организира поне веднъж годишно обучение за служителите, отговорни за контролната дейност.

От друга страна, в плана за действие за преодоляване на слабостите в контролната система е включена дейност за изготвяне на програми за обучение на персонала на ИАРА и провеждане на обучение за служителите. Това обучение ще има за цел да запознае служителите на Агенцията с добрите практики и насоки за правилното съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) за подобряване на теоретичните и практическите умения на актосъставителите, което от своя страна би довело до по-висок процент на потвърдените и влезли в сила наказателни постановления.

Обучението започна с откриваща пресконференция, на която изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов запозна присъстващите с целите и програмата на обучението. Изключително важно и мотивиращо беше присъствието на зам.-министъра на МЗХГ Атанас Добрев, който подкрепи и окуражи служителите на ИАРА да продължават да осъществяват ефективно своите контролни функции по опазване на рибните ресурси в борбата с нарушителите на ЗРА.

В периода 11 – 13 декември 2018 г. предстои втори етап на обучението на тема „Специализирано обучение на инспекторите на Съюза за подобряване на ефективността при осъществяване на контрол и инспекция, чрез прилагане на добрите европейски практики“.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.