In situ верификация на избрани представителни екосистеми по проект BG03.PDP2 в РДГ София и РДГ Велико Търново

Работна група извърши тестване на методиката за картиране и биофизична оценка на екосистемите

В изпълнение на Дейност 3, поддейност 3.5. „In situ верификация на избрани представителни екосистеми за всеки тип екосистеми” по проект BG03.PDP2 “ „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, през периода 12-14.05.2016 год.,  работна група в състав д-р Албена Бобева – проектен мениджър,  д-р инж. Анна Петракиева – координатор на проекта; д-р инж. Деница Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“;  инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“, инж. Илия Ангелов – експерт „Инвентаризация на горите“ и инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“, посети района на дейност на ДГС Болярка – РДГ Велико Търново, ДГС Етрополе – РДГ София.

Работната група извърши тестване на методиката за картиране и биофизична оценка на екосистемите в предварително идентифицирани подотдели и извърши in-situ верификация, съгласно предвидените по проекта дейности в териториалния обхват на Регионалните дирекции по горите – София и Велико Търново - ДГС Етрополе и ДГС Болярка. В подотдел 139 "Ж" на  ДГС Етрополе, като заинтересована страна и представител на гори, собственост на Българската православна църква, участие  в дискусията  взе  отец Емил от Етрополския манастир.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.