Издадени са заповеди за забрана на достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии с огнища на АЧС

Във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на заболяването африканска чума по свинете и с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча са издадени Заповед № РД 05-136/20.08.2019 г. на директора на РДГ Пазарджик и Заповед № РДГ 08-3-354/20.08.2019 г. на директора на РДГ Ловеч за забрана на достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства до горски територии с огнища на африканска чума по свинете.

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар