Над 7000 дка гори пострадаха от обледяване

Пораженията са за близо един милион лева

Над 7 000 декара в Северозападна България са пострадали от обледяването през зимата. Около 2000 декара общински гори са засегнати в района на Чупрене. Според експертите от общинската администрация, най-големи са пораженията край селата Долни Лом и Горни Лом.

Пораженията в горските масиви са между 20 и 40%, в зависимост степента на обледяване. Там където почвеният слой е по-плитък, има изкоренени дървета, а в иглолистните гори - счупени дървета. В отделните масиви ситуацията е различна, но между 1600-2000 декара в Долни Лом са засегнати от леда, обобщават експертите.

Пораженията са предимно в обекти, предназначени за добив на дърва за огрев, а през лятото повредената дървесина ще бъде събрана и раздадена на населението за отопление, обещават от общината. Поражения от горолом има и в района на Белоградчик. Горските ги оценяват за близо един милион лева. Засегнатата дървесина е около 25 000 кубически метра. Досега са инвентаризирани 110 насаждения, в които са настъпили такива повреди от ледолома върху площ от 5 280 декара. От 20 до 80 % варират щетите в отделните насаждения. Средно 30-40 % е щетата в дървостоите, които са инвентаризирани, обобщават горските специалисти в Белоградчик.