От началото на годината ИАРА е конфискувала близо 12 тона риба

Иззетите риболовни уреди са 5 012 бр.

По данни на Информационната статистическа система на ИАРА за периода от началото на годината до 29 ноември 2011 г., Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е извършила над 23 хиляди проверки в страната, като е конфискувала близо 130 километра бракониерски мрежи /128 146 метра/. За периода конфискуваната риба от Териториалните сектори “Рибарство и контрол” на ИАРА възлиза на близо 12 тона /в т.ч. калкан, червеноперки,  шаран, толстолоб, сребриста каракуда, платика и др./.

Иззетите риболовни уреди са 5 012 бр. /в това число мрежи, кепове, винтери, въдици/. ИАРА е съставила 2 677 акта за установени административни нарушения и 6 679 бр. констативни протоколи. Издадените наказателни постановления са  2 426 бр. на стойност над половин милион лева /551 165 лв./. Влезлите в сила наказателни постановления са 1 833 бр. за над 300 хил. лв. /355 930 лв./   

Издадените билети за любителски риболов за периода  01.01.2011 – 01.12.2011 г. са 195 993 бр. на стойност  2 925 798 лв.

Данни за улов на риба през 2011 г.
Общото количество улов на риба и други водни организми от стопански риболов в страната за периода  от началото на годината към 29 ноември 2011 г. е:
В Черно море - над 7 580 тона
В река Дунав - 121 тона
Във вътрешните водоеми на страната - 845 тона

* Производство на риба и зарибителен материал през 2010 г.
Производство на риба и зарибителен материал в рибовъдни обекти и стопанства в страната за 2010 г. е над 9,8 тона.

*Забележка – Данните за производство на риба за 2011 г. се обявяват през 2012 г.

* Консумация на риба в България
Средно на лице от домакинство в България консумацията на риба и рибни продукти през 2010 г. е била 5,3 кг.

* Източник на информацията НСИ

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.