По Оперативна програма “Рибарство” са договорирани 125 милиона лева

19,10% са изплатените средства по програмата към 15 декември 2012 г.

Заместник-министърът на Министерство на земеделието и храните д-р Цветан Димитров откри десетото изнесено заседание на  Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013 г.) в Сандански. Зам.-министър Димитров отбеляза, че 2012 г. е една много важна година за сектор “Рибарство” с приетия нов Закон за рибарството и аквакултурите, както и с отбелязания напредък на Оперативната програма. Той подчерта необходимостта от още по-добро развитие на този сектор.

На заседанието на Комитета за наблюдение присъства г-н Стефанос Самарас, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия, ръководството на ИАРА, експерти от Дирекция “Европейски фонд за рибарство” към ИАРА, представители на институции, на FARNET, представители на Местните инициативни рибарски групи и браншови организации от сектор “Рибарство”.

Пред членовете на мониторинговия комитет беше представен отчетът за изпълнението на Оперативната програма към 15 декември 2012 г. Общо договорените средства са  63,17% или 124 991 462,84 лв., а общо изплатените са 19,10% или 37 789 623,84 лв.

  • Общ брой регистрирани проекти: 376
  • Общ брой подписани договори/одобрени проекти: 190
  • Общ брой извършени плащания по проекти: 116
  • Брой проекти с окончателно плащане: 91


За сравнение може да се посочи, че в края на 2011 г., общо договорените средства са били 23,91 %, а общо изплатените средства едва 7,27%. Броят на регистрирани проекти е бил 191, а броят на подписани договори /одобрени проекти/ едва 71.

“През тази година преодоляхме не-малко предизвикателства, но целта ни е да помагаме на хората от бранша да реализират идеите си”, заяви по време на заседанието, изпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов. Той допълни, че доброто финансово изпълнение на Оперативна програма “Рибарство” се дължи на съвместната работа и усилия на Управляващия орган, браншовите организации от сектора, бенефициенти, институции и Европейската комисия.

И г-н Стефанос Самарас, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия,  отбеляза значителното подобрение на работата по програмата, особено при договорирането на средства, но заяви, че има все още какво да се желае, относно напредъка на Оперативна програма “Рибарство”.

На заседанието зам.-директорът на ИАРА г-жа Ирена Пенчева представи дейностите, предприети от Управляващия орган за подобрение изпълнението на Оперативна програма “Рибарство” 2007 -2013 г. “През 2012 г. беше променена нормативната уредба, регламентираща прилагането на мерките. Увеличи се размера на авансовото плащане от 20% на 50% от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ. Оптимизирахме процедурите за кандидатстване и оценка на проектите с цел улесняване достъпа до програмата и не на последно място организирахме регулярни срещи с рибари, сдружения, браншовите организации от сектор “Рибарство” и представители на Местните инициативни рибарски групи, относно повишаване информираността на потенциалните бенефициенти”, заяви г-жа Пенчева.

Вчера се състоя среща между Управляващия орган на ОП “Рибарство”, представители на Европейската комисия, FARNET и Местните инициативни рибарски групи /МИРГ/. На срещата беше обсъдена работа на 6-те групи у нас, възможностите за тяхното развитие и съответно развитието на рибарските области.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.