1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Природозащитници предложиха решения за справяне с проблемите в горите

Природозащитници предложиха решения за справяне с проблемите в горите

Едно от предложенията е продължаване на процеса за 100% сертифициране на държавните гори

Предложения по седем важни теми за горите и природните паркове представи Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" пред новия зам.-министър на земеделието и храните доц. Георги Костов и неговия екип.

Конкретните предложения могат да осъществени в краткия мандат на служебното правителство, смятат природозащитниците.

Нарушения в горите: основните проблеми тук са незаконно добиване в рамките на законно изведена сеч и злоупотреби със санитарните сечи. Препоръките са за пилотно въвеждане на места за контрол на продажбите на основа тегло, а не обем; електронни досиета на насажденията, наредба за здравен статус на отделните насаждения; ограничения за санитарните сечи с цел избягване на злоупотреби; възстановяване на щата „Горски инспектори“ и прехвърлянето на неползваните щатове в природните паркове

Участие на обществеността при взимане на решения: издаване на заповед на министъра за публикуване на проекти на горскостопанските планове на интернет страниците им; организиране на срещи с местните заинтересовани страни по землища, с планирано ползване

Управление на персонала: провеждане на конкурси за директори на природните паркове, там където те са назначени без конкурс; промени в правилниците на поделенията на ИАГ с цел ясни изисквания за квалификация, въвеждане на стандарти за знания за основните позиции и система за тяхната оценка

Публичност на информацията: достъп до всички горскостопански планове на интернет страниците на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), държавните горски предприятия или горските стопанства, както и до годишните планове на държавните предприятия

Сертификация на държавните гори: продължаване на процеса за 100% сертифициране на държавните гори

Опазване на биоразнообразието и горските екосистеми: промяна на наредбата за сечите, за да се прилагат всички изисквания, свързани със стопанисването на горите в европейската екологична мрежа Натура 2000; да се разпореди на държавните предприятия да подготвят предложения за 10% гори във фаза на старост, която да се представи в ИАГ за одобрение.

Прилагане на закона за горите: ускоряване изработването на наредба за инвентаризация и горскостопанско планиране, от която зависи приемането на областните планове за развитие на горските територии


За част от точките с министерството беше постигнато съгласие още в рамките на самата среща:
- осигуряване на достъп до информационна система на ИАГ без търговската информация
- консултиране на планираното ползване в горите от поделенията на държавните горски предприятия с местните заинтересовани страни
- да се публикуват одобрените горскостопански планове в интернет
- да не се затваря офиса на дирекцията на Природен парк Странджа в Царево.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" заяви, че ще следи за изпълнение на обещаното.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.