Санитарна сеч предотвратява инциденти с изсъхнали дървета на територията на ДГС „Преслав”

Снимка:

Причината- предотвратяване на пътни инциденти

Санитарна сеч на иглолистни култури започва на територията на ДГС „Преслав”, край главен път I-7 от републиканската пътна мрежа. Това се налага, за да бъдат предотвратени евентуални пътни  инциденти в резултат от падането на  сухи и изсъхващи дървета при  усложнени метеорологични условия или силен вятър.
Решение за превантивните мерки е взето на работна среща в Областна администрация Шумен, където са обсъдени и необходимите съвместни действия на институциите, за да се гарантира нормалното функциониране на инфраструктурните обекти в района.Санитарната сеч ще се извърши в горските подотдели, граничещи с пътя между местностите Омуртагов мост и Каменен кантон в обхвата на дейност на ДГС „Преслав”.

Създадени след 40-те години на миналия век, иглолистните култури на тази територия съхнат, въпреки предприетите лесовъдски мероприятия за спасяването им. Според специалистите съхненето на дърветата се дължи на неестествения им ареал на разпространение, недостига на почвена и въздушна влага през вегетационния период, както и високите летни температури, довели до влошаване на състоянието на растителността.

Периодично извежданите сечи не дават желания резултат, а близостта с пътната артерия създава предпоставки за инциденти, които могат да застрашат живота и здравето на хората и да причинят материални щети на преминаващите моторни превозни средства. Санитарната сеч ще предотврати и опасността от възникването на горски пожари предвид постоянно съхнещите дървета и акумулирането на суха растителна маса край автомобилния път. В по – голямата си част площите, обект на санитарна сеч, са възобновени от естествена широколистна растителност, а в площите, където такава липсва е предвидено залесяване от ДГС „Преслав”.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.