1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Служители от РДГ-Бургас обсъждат новия Закон за горите с представители на МЗХ

Служители от РДГ-Бургас обсъждат новия Закон за горите с представители на МЗХ

Контролните функции се разделят от стопанската дейност в горите

"Много е важно да чуем вашето мнение като експерти във връзка с подготвения проектозакон, защото вие сте хората, които ще го прилагат на практика”. С тези думи се обърна зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов към служителите от Регионалната дирекция по горите в Бургас, на среща, на която бе представен готовият законопроект. Той съобщи, че проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните, което позволява на всеки един от тях да се запознае предварително с него. Подобни обсъждания, ще се проведат във всички регионални дирекции в страната, информира още зам.-министър Костов. Пред лесовъдите зам.-министърът посочи още, че при изготването на проекта са взели участие представители на всички заинтересовани страни-експерти по горите, представители от частния сектор и от неправителственитие организации. В подготвения законопроект има много нови моменти, но най-съществената разлика, от сега действащото законодателство, е свързана с разделянето на контролните функции от стопанската дейност в горите.  Въпросите свързани със собствеността на териториите от Държавния горски фонд също ще се уреждат по нов начин. Така например ще бъдат ограничении възможностите за продажба на горски територии – частна държавна собственост. Тя ще се допуска само за прекратяване на съсобственост върху горски територии между държавата, както и между трети лица, когато  има влязъл в сила общ устройствен план и е предвидена промяна на предназначението на горската територия. Предвижда се разпоредителните сделки, които водят до намаляване на горските територии, също да бъдат стеснени, като ще се даде предимство на отдаването им под наем, аренда, учредяване право на строеж без промяна на предназначението, сервитути и правото на ползване. Изцяло нова е и главата, свързана с регламентирането на правилата за  достъп до горите, информира зам.-министър Костов и допълни, че ще бъде запазен принципа за свободен достъп на гражданите до горите, но ще бъде забранено ограждането на горските имоти по начин, който възпрепятства свободно движение на хора, дивеч и води.

Посредством проекта на закона се въвежда ограничение за движението по горски пътища на пътните превозни средства, които не извършват горскостопански, ловно-стопански и селскостопански дейности. Ограничението ще се отнася и за движението, извън специално обозначени трасета и пътища за мотоциклети, АТВ и друга високопроходима техника. Проектозаконът ще регламентира и ред за провеждане на масови обществени или спортни мероприятия в горските територии, като организаторите на такива събития се задължават да осигурят съгласието на собственика, пожарната безопасност на мероприятието и почистването на територията след провеждане на мероприятието. С разписването и въвеждането на тези правила се цели опазване на горските екосистеми, предотвратяване на нарушенията, бракониерствата и пожари в горите,  запазване на горската инфраструктура и осигуряване на спокойствието и  отдиха на гражданите. По време на дискусията експертите изложиха своите предложения и уточнения по някои от текстовете от законопроекта. В обсъждането участва и г-н Тони Кръстев, директор на дирекция „Горска политика и стопански дейности” от Изпълнителната агенция по горите. Днес, 21 май 2010 година,  от 14 часа ще се проведе обсъждането по законопроекта в залата на Регионалната дирекция по горите в гр. Сливен.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.