Служителите в регионалните дирекции по горите са извършили 3393 проверки за последната седмица на май

Дирекциите на природни паркове, както и лесозащитните станции продължават изпълнението на дейности по програми и проекти

За периода от 24 до 30 май 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 3393 проверки.

Проверени са 374 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 489 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1604 превозни средства, транспортиращи дървесина, 92 риболовци и 834 физически лица.

Съставени са 36 констативни протокола и 41 акта за установени нарушения по Закона за горите. 

Задържани са 26 куб. м. обла дървесина, 63.80 пр. куб. м. дърва за огрев, 3 моторни превозни средства.

Извършени са съвместни проверки със служители на Министерство на вътрешните работи и Национална агенция за приходите.

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Бургас задържаха ремарке с 48 кубика дъбови дърва за огрев. На 29 май при рутинен обход и проверка в землището на с. Крушевец, общ. Созопол инспекторите са забелязали спрян товарен автомобил, натоварен с дърва за огрев от дървесен вид дъб. Дървесината в размер на 48 куб. м е била без контролна горска марка, водачът на превозното средство не е представил документи, доказващи законния й произход и е бил в готовност за потегляне. Проверяващите са установили, че дървата за огрев са  добити от горски територии, собственост на Община Созопол.

На шофьора на автомобила е съставен акт за нарушение по Закона за горите, а дървесината и ремаркето са задържани от служителите на РДГ – Бургас.

Сезирани са органите на МВР. Работата по случая продължава.

На 26. 05. 2021 г. късно вечерта, по сигнал за транспорт и разтоварване на незаконна дървесина, горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Благоевград са извършили проверка в цех за преработка на дървесина на територията на град Белица.

Проверяващите са установили, че са разтоварени 26,15 м. куб иглолистна строителна дървесина, непридружена с превозен билет и маркирана с общинска горска марка. 

Дървесината е задържана. Проверката по случая продължава.

Служителите на РДГ София са констатирали сеч на 77 немаркирани дървета в горска територия, частна собственост в района на с. Бели Искър. Съставен е констативен протокол и ще бъде сезирана Районна прокуратура Самоков.

За съхранение на немаркирана фасонирана и обла строителна дървесина, както и такава непридружена с превозен билет от РДГ – София за периода са издадени две  принудителни административни мерки за обекти по чл. 206 от Закона за горите в гр. Самоков и гр. Ботевград. Служителите са констатирали в две сечища в териториалния обхват на ТП ДГС Сливница нарушения по дисциплина на ползване, в резултат на което са издадени два броя заповеди за обезсилване на позволителните за сеч. 

При извършена комплексната проверка от РДГ Велико Търново на ТП ДГС Габрово за нарушения на дисциплината на ползване временно е спряна сечта. Предстоят нови проверки и замервания.

През отчетния седмичен период два мобилни екипа от служители в дирекция "Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство" на ИАГ извършиха проверки в района на дейност на регионални дирекции по горите: Берковица, Кърджали, Пазарджик и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Белоградчик“, ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство Мездра“ и ТП „Държавно горско стопанство Монтана“, на  Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп“, на Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян  –  ТП „Държавно горско стопанство Селище“ и ТП „Държавно горско стопанство Кирково“. Извършени са общо 53 проверки на обекти за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства и физически лица. Съставени са 6 акта за установени нарушения по Закона за горите и 8 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Берковица, РДГ Кърджали, РДГ Пазарджик  и РДГ София.

На 28 май дирекциите на природните паркове отбелязаха Деня на парковете в България. На официално тържество от ДПП „Рилски манастир“ бяха наградени децата, автори на най-добрите рисунки от школата за изобразително изкуство „Захари Зограф" при читалище "Отец Паисий" гр. Самоков. 

Продължава провеждането на  интерактивни обучения и занимания с деца и подрастващи от детските градини и училищата в страната.

В ПП „Врачански Балкан“ се проведе състезание по планинско бягане "В царството на трибалите".

Извършиха се почиствания на паркови територии: на ПП „Странджа“ от дървета по маршрута в м. Пропада и падналите мостове по р. Младежка; доброволческа акция в ПП „Златни пясъци“ съвместно с форум „Чиста Варна“ и в партньорство със сдружение „Пауър джъмп“, в района на „Тихия кът“ в ПП „Витоша“ от Sitel Sofia. 

Подхранване и мониторинг на египетски лешояд извършиха служителите на ДПП "Русенски Лом"

Дирекциите на природни паркове, както и лесозащитните станции продължават изпълнението на дейности по програми и проекти.

От лесозащитните станции се извършва мониторинг на иглолистни и широколистни насаждения, засегнати от процеси на съхнене. 

Експертите от Лесозащитна станция – Варна провериха широколистни насаждения, в които през м. март е проведена биологична борба срещу гъботворка. Установено е, че голяма част от широколистните насаждения са обезлистени, като обезлистването е от 20 до 70%. Извършена е проверка и на съхнещи полезащитни пояси от планински ясен (с процент на повреда от 30 до 100). Събран е биологичен материал и са заложени лепливи пояси с цел установяване на причинителя за влошаване на санитарното им състояние.

Горските семеконтролни станции извършиха фенологични наблюдения по време на цъфтежа на дървесните видове, във връзка с прогнозиране на семенната реколта, лабораторно изпитване на качествата на семенни проби, контрол и проверка на дейността, свързана с производството на фиданки в горски разсадници и др.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.