1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Започват поредица от кръгли маси във връзка с изготвяне на новия Закон за горите

Започват поредица от кръгли маси във връзка с изготвяне на новия Закон за горите

Целта на дискусиите е работещите в горския сектор, да бъдат запознати с концептуалните основи на Закона

Предстои провеждане на кръгли маси на тема: „Проект на Закона за горите – етап на изготвяне, коментари и обсъждане на концептуалните основи” с представители от горския сектор и на общините. Те ще се реализират във всички регионални поделения на Изпълнителната агенция по горите. Целта на дискусиите е работещите в горския сектор, както и другите заинтересовани страни /общини, областни представители и частни собственици/ да бъдат запознати с концептуалните основи на Закона, както и да бъдат чути техните коментари и мнения. „Това ще ни даде възможност да направим един работещ Закон за горите”, заяви зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов пред участниците в кръглата маса, която се проведе в хотел „Арпезос”, гр. Кърджали.

С настоящия Закон имаме намерение да запазим и увеличим горските територии на страната, увери зам.-министър Костов. Това ще бъде постигнато с текстове, които ще уреждат и различните видове собственост в гората. В закона ще бъдат разписани и текстове за промяната на предназначението на земи от Държавния горски фонд. Те ще бъдат силно ограничени и ще се отнасят за обекти, които ще са с доказани обществени нужди.

Зам.-министър Костов поясни още на участниците, че основният момент в новия Закон е свързан с разделянето на стопанските и контролните функции. Изпълнителната агенция по горите, заедно със своите Регионални дирекции по места ще извършват контролните функции в горите. Стопанската дейност ще се осъществява от държавни горски предприятия, като при тяхното определяне най-вероятно ще бъде взет регионалния подход, който е признат и от ЕК. Държавните предприятия ще имат свои клонове, които ще бъдат настоящите държавни горски и ловни стопанства. Управляващият орган на предприятията ще бъде  министърът на земеделието и храните.  

Законът ще въведе равнопоставеност между различните видове собствености /държавна, общинска и частна/ при управлението и стопанисването на горските територии. Така например опазването на горите ще бъде задължение на всеки собственик. На кметовете на общини ще се предостави правото да издават наказателни постановления при нарушение в нейните територии. Лесовъдите на частна практика също ще могат да издават актове за нарушения по Закона за горите.

В срещата взеха участие  експерти от Изпълнителна агенция по горите, представители на държавните горски и ловни стопанства към Регионалните дирекции по горите на гр. Кърджали и Смолян, зам.-областните управители на Смолян, Кърджали и Хасково, както и кметове на общини.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.