22 тона кашкавал с изтекъл срок на годност е предаден за унищожаване от БАБХ

Лабораторните изследвания потвърждават негодността на продукта

22 тона кашкавал с изтекъл срок на годност е предаден за унищожаване в екарисаж от Българска агенция по безопасност на храните. Лабораторните изследвания потвърждават негодността на продукта – наличие на силно напреднали процеси на окисление на млечните мазнини, характерни за продукти в процес на развала.

Кашкавалът е собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.