БАБХ откри огнище на птичи грип в птицеферма в Генерал Тошево

Обособена е трикилометрова предпазна зона

Високопатогенна инфлуенца тип H5N8 е констатирана в птицеферма за кокошки-носачки в Генерал Тошево, област Добрич при изпълнението на програмата за надзора на болестта Инфлуенца по птиците, съобщиха от Агенцията по безопасност на храните. 

Незабавно са предприети всички мерки за ликвидиране на огнището съгласно Европейското законодателство. Започнати са действия по унищожаване на птиците в засегнатия животновъден обект, като поетапно ще бъдат убити и обезвредени 140 хиляди носачки.

Обособена е трикилометрова предпазна зона и 10 км наблюдавана зона около животновъдния обект, като са наложени забрана за търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, организиране на панаири, пазари, изложби и други струпвания на домашни или други птици. Засилени са клиничните прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища на територията на област Добрич.