БАБХ ще даде брифинг по повод епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците

Агенцията ще изнесе и резултатите от срещата с представили на птицевъдната индустрия

На 5 ноември 2018 г. (понеделник) в 14.00 ч. в сградата на Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – София ще се проведе брифинг на Агенцията по повод епизоотичната обстановка в страната по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците.

На брифинга ръководството и експерти на БАБХ ще обосноват засиления надзор на птицевъдните обекти, предприетите действия и планираните бъдещи мерки за превенция и контрол на заболяването, които се прилагат стриктно съобразно разпоредбите на действащото законодателство. Участниците в брифинга ще представят как се развива заболяването Инфлуенца по птиците в България, как се изпълняват мерките в и около огнищата с болестта, защо се създават предпазни зони и зони на наблюдение, какво налага по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса, както и какви са процедурите за лабораторно изследване за наличие на вируса и какви указания дава БАБХ на птицевъдите с цел намаляване на риска от разпространение на инфекцията.

БАБХ ще изнесе и резултатите от срещата с представили на птицевъдната индустрия, която ще се проведе по-рано същия ден. Тя е част от организираните регулярни работни срещи с представителите на птицевъдния сектор, които целят не само запознаване с епизоотичната ситуация в страната и наложените предпазни мерки, но и вземането на решения от общ интерес за засегнатите страни и обществото като цяло.